Category Archives: Fyrlyktprisen

Helsenorge.no ble vinneren av Fyrlyktprisen 2015

Fyrlyktprisen ble delt ut under NOKIOS-konferansemiddagen 28. oktober. Helsenorge.no, Helsedirektoratet ble vinneren.

HelseNorge Vinner av Fyrlyktprisen

Helsenorge.no http://helsenorge.no/) er resultatet av mange års målrettet arbeid som gir pasienter og innbyggere tilgang til stadig flere helsetjenester på nett. Helsenorge.no gjenbruker tilgjengelig informasjon fra en rekke andre systemer i sektoren, og tilbyr en felles inngangsport for pasientene til en rekke helse- og omsorgstjenester.

2. pris ble tildelt «SafeSeaNet», meldingssystem for skipsfarten, Kystverket og på 3. plass: Kommunehelseprofilene, Folkehelseinstituttet. Det var nominert 11 prosjekter til Fyrlyktprisen i år.

Les mer om juryens begrunnelser: Les videre

OSDFs FYRLYKTPRIS 2015. De tre finalistene

Offentlig sektors dataforum representerer i dag både statlig og kommunal sektor. 11 gode prosjekter ble foreslått til årets fyrlyktpris. Her er de 3 som nådde opp til finalen (i alfabetisk rekkefølge):

Folkehelseprofiler, Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har tilgjengeliggjort statistikk fra sentrale helseregistre og andre relevante datakilder på en god og forståelig måte. Arbeidet representerer et nybrottsarbeid med en helhetlig tilnærming til å gi underlag for kunnskapsbasert diskusjoner og beslutninger for å forebygge sykdom og skade og derigjennom bidra til bedre folkehelse.

HelseNorge.no, Helsedirektoratet

Helsenorge.no  ( http://helsenorge.no/) er resultatet av mange års målrettet arbeid som gir pasienter og innbyggere tilgang til stadig flere helsetjenester på nett. Helsenorge.no gjenbruker tilgjengelig informasjon fra en rekke andre systemer i sektoren, og tilbyr en felles inngangsport for pasientene til en rekke helse- og omsorgstjenester.

«SafeSeaNet», meldingssystem for skipsfarten, Kystverket

«SafeSeaNet» er en digital rapporteringsløsning hvor fartøy, rederier og operatører som ankommer og forlater norske havner sender inn rapporteringspliktig informasjon til norske myndigheter. SafeSeaNet bidrar til økt sjøsikkerhet, havnesikring og effektiv sjøtransport ved å lagre, hente og utveksle fartøysopplysninger.

………………………………………000…………………………………………….

Finalistene vil presentere sine prosjekter på NOKIOS konferansen og vinneren blir kåret under konferansemiddagen onsdag 28. oktober.

Kom med forslag til kandidater til FYRLYKTPRISEN 2015

Offentlig sektors dataforum skal i 2015 dele ut Fyrlyktprisen for 12. gang! Kom med forslag til kandidater!

Fyrlyktprisen

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå kandidater!

Prisen vil bli tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Offentlig sektors dataforum inviterer virksomheter og enkeltpersoner til å bidra til nominasjonen av gode kandidater. Egnede kandidater kan for eksempel vise til en tjeneste, et system, en standard eller en god anvendelse på tvers av forvaltningsnivåene.

Fristen for å foreslå kandidater er 20. august 2015.

Les videre

Prosjektet Svar-Ut vant Fyrlyktprisen for 2014

Vinnerne av Fyrlyktprisen 2014 Kirsti Kierulf, KS og Kjetil Århus, Bergen kommune

Vinnerne av Fyrlyktprisen 2014 Kirsti Kierulf, KS og Kjetil Århus, Bergen kommune.(foto:Terje Trobe).

Fyrlyktprisen ble delt ut under Nokios konferansemiddag 29. oktober. KS og Bergen kommune gikk av med seieren med prosjektet KS SvarUt. På delt 2. plass kom Helsedirektoratet med eResept og Ruter med sin Billett-App. Alle finalistene høstet stor annerkjennelse for sine prosjekter.

Les mer om prosjektene og juryens begrunnelser Les videre

OSDFs FYRLYKTPRIS 2014. De tre finalistene

Offentlig sektors dataforum representerer i dag både statlig og kommunal sektor, og mange gode prosjekter ble nominert til årets fyrlyktpris. Disse 3 nådde opp til finalen (i alfabetisk rekkefølge):

– E-resept. (Helsedirektoratet)
Hvert år utstedes ca. 30 millioner resepter og i dag blir omlag 80 % av disse utstedt elektroniske. E-resept gir tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner.

KS SvarUt – prosjektet (KS og Bergen Kommune)
KS har utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital utsendelse av dokumenter – KS SvarUt.

– Ruter og deres RuterBillett app.
Ruter har fått utviklet en løsning som gjør det mulig for de reisende å kjøpe billetter på mobile enheter

Finalistene vil presentere sine prosjekter på NOKIOS konferansen og vinneren blir kåret under konferansemiddagen onsdag 29. oktober. LES JURYENS BEGRUNNELSER:

Les videre

Foreslå kandidater til Fyrlyktprisen!

Offentlig sektors dataforum deler i 2014 ut Fyrlyktprisen for 11. gang.

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå kandidater!

Fristen for forslag er 15. august 2014

Prisen vil bli tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Offentlig sektors dataforum inviterer virksomheter og enkeltpersoner til å bidra med nominasjon av gode kandidater.  Egnede kandidater kan for eksempel vise til en tjeneste, et system, en standard eller en god anvendelse på tvers av forvaltningsnivåene.

Kriteriene for rangering av kandidater er:
– Gjenbruksverdi for andre virksomheter
– Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapingspotensial
– Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
– Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data
– Samhandling på tvers i forvaltning

Statutter for Fyrlyktprisen

Du kan foreslå din kandidat ved å fylle ut Questback-skjemaet:
https://response.questback.com/difi/fyrlykt2014/

Du kan eventuelt sende et tilsvarende dokument til Offentlig sektors dataforum v/ Harald Jørgensen
e-post haraldj@getmail.no
mobil: 930 13 039

På grunnlag av beskrivelsene vil juryen selv, ved behov, ta kontakt med aktuelle forslagsstillere.

Prisen deles ut på NOKIOS 2014 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor – i Trondheim under konferansemiddagen 29. oktober. De beste kandidatene vil bli invitert til å presentere seg på konferansen.

Miljødirektoratet vant Fyrlyktprisen 2013

Juryens begrunnelse:
Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning, DN, og Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif) er nominert for sitt langsiktige arbeid med å samle, tilrettelegge, dokumentere og tilgjengeliggjøre data/kunnskap om naturressurser, miljø og klima mm. Les videre

Nominerte til Fyrlyktprisen 2013

OSDF hadde også i år mange gode kandidater, og juryen har nominert disse tre (nevnt i alfabetisk rekkefølge):

– Forskningsrådets eSak løsning og Kulturrådets ESS-prosjekt – digitalisering og e-søknader

– KS SvarUt, som er et samarbeid mellom Bergen kommune og KS

– Miljødirektoratets IKT-baserte tjenester, slik de framstår på deres nettsider

Les videre

Mattilsynet vinner Fyrlyktprisen 2012

Mattilsynet ble etablert i 2004 gjennom en sammenslåing av kommunale næringsmiddeltilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Fiskeridirektoratets sjømattilsyn. Disse mer enn 100 virksomheter hadde med seg godt over 40 fagsystemer og tilsvarende rutiner, og Mattilsynet forvalter i dag et regelverk med nærmere tusen forskrifter.

Les videre

Nominerte til Fyrlyktprisen 2012

Vi hadde i år 8 nominerte kandidater, som alle ville være verdige vinnere av Fyrlyktprisen. Disse er:

  • Dirnat.no / Direktoratet for naturforvaltning
  • DinPensjon/ NAV
  • eBygg-prosjektet /eBygg-kommuner og Fagforbundet
  • Feide.no (Felles Elektronisk IDEntitet) / Uninett og Senter for IKT i utdanningen
  • GeoIntegrasjon-prosjektet / Kartverket, KS, kommuner og leverandører
  • Mats/Mattilsynet, Sismo.no / Statens innkrevingssentral
  • SPK-modellen / Statens Pensjonskasse

Les videre