Category Archives: Vinnere av fyrlyktprisen

Vinneren av OSDFs Fyrlyktpris 2018 var «Varsom-plattformen» fra NVE !

Utdeling av Fyrlyktprisen-2018

foto: Terje Trobe

Prisen ble delt ut av under den store konferansemiddagen på NOKIOS i Trondheim.Bildet er fra utdelingen med de jublende vinnere i midten (fra venstre): Erik Rose Johnsen (Prosjektleder Varsom), Svein Taksdal (seksjonssjef Hydroinformatikk) og Arne Bjørn Mildal (seksjonssjef Systemutvikling). Les videre

Vinner av Fyrlyktprisen 2017: Min Side (Oslo Kommune)

I et fullstappet plenumpå NOKIOS 1. november utropte Statsråd Sanner vinneren: Min Side fra Oslo kommune.

Sanner utroper vinneren Min Side

Bildet: Sanner med representanter for vinnerprosjektet Min Side – Oslo kommune. (I bakgrunn  Jury- og programleder John Krogstie)

De øvrige i plasseringer i finalen:

  1. eInnsyn ( Difi og Oslo Kommune )
  2. BarentsWatch – Felles Ressursregister ( Kystverket )

Les videre

«Når vannet truer – GIS finner flomvegene» – Rune Bratlie, Nedre Eiker kommune, ble vinner av Fyrlyktprisen 2016

Vinneren av Fyrlyktprisen får overrakt diplomet av statsråd Jan Tore Sanner på NOKIOS.

Vinneren av Fyrlyktprisen får overrakt diplomet av statsråd Jan Tore Sanner på NOKIOS.

Vinnerprosjektet er en beregningsmodell og et programsystem som simulerer vannløpenes vei ved store nedbørmengder. Programmet bygger på terrengmodell basert på kommunes kartdata og henter i tillegg data fra NVE om aktuelle vassdrag.

Nr 2 ble: «BIL I OSLO-APPEN» og nr 3: «Trondheim kommune – En skole for framtida»

Les mer om prosjektene og begrunnelsene  fra juryen her 

 

Helsenorge.no ble vinneren av Fyrlyktprisen 2015

Fyrlyktprisen ble delt ut under NOKIOS-konferansemiddagen 28. oktober. Helsenorge.no, Helsedirektoratet ble vinneren.

HelseNorge Vinner av Fyrlyktprisen

Helsenorge.no http://helsenorge.no/) er resultatet av mange års målrettet arbeid som gir pasienter og innbyggere tilgang til stadig flere helsetjenester på nett. Helsenorge.no gjenbruker tilgjengelig informasjon fra en rekke andre systemer i sektoren, og tilbyr en felles inngangsport for pasientene til en rekke helse- og omsorgstjenester.

2. pris ble tildelt «SafeSeaNet», meldingssystem for skipsfarten, Kystverket og på 3. plass: Kommunehelseprofilene, Folkehelseinstituttet. Det var nominert 11 prosjekter til Fyrlyktprisen i år.

Les mer om juryens begrunnelser: Les videre

Prosjektet Svar-Ut vant Fyrlyktprisen for 2014

Vinnerne av Fyrlyktprisen 2014 Kirsti Kierulf, KS og Kjetil Århus, Bergen kommune

Vinnerne av Fyrlyktprisen 2014 Kirsti Kierulf, KS og Kjetil Århus, Bergen kommune.(foto:Terje Trobe).

Fyrlyktprisen ble delt ut under Nokios konferansemiddag 29. oktober. KS og Bergen kommune gikk av med seieren med prosjektet KS SvarUt. På delt 2. plass kom Helsedirektoratet med eResept og Ruter med sin Billett-App. Alle finalistene høstet stor annerkjennelse for sine prosjekter.

Les mer om prosjektene og juryens begrunnelser Les videre

Miljødirektoratet vant Fyrlyktprisen 2013

Juryens begrunnelse:
Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning, DN, og Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif) er nominert for sitt langsiktige arbeid med å samle, tilrettelegge, dokumentere og tilgjengeliggjøre data/kunnskap om naturressurser, miljø og klima mm. Les videre

Mattilsynet vinner Fyrlyktprisen 2012

Mattilsynet ble etablert i 2004 gjennom en sammenslåing av kommunale næringsmiddeltilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Fiskeridirektoratets sjømattilsyn. Disse mer enn 100 virksomheter hadde med seg godt over 40 fagsystemer og tilsvarende rutiner, og Mattilsynet forvalter i dag et regelverk med nærmere tusen forskrifter.

Les videre

Statens kartverk vinner Fyrlyktprisen 2011

Statens kartverk fikk Fyrlyktprisen 2011 for sin tjeneste Seeiendom.no.

UDI/ Effektprogrammet og Bergen kommune/ Elektronisk førstevalg delte andreplassen.

Les videre

Samferdselsetaten vinner Fyrlyktprisen 2010

Statens Dataforum delte under konferansemiddagen på NOKIOS for sjuende gang ut prisen til «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».  Vinneren ble Samferdselsetaten i Oslo og Vegdirektoratets elektroniske tjeneste ”I veien for andre”. Det såkalte Graveprosjektet har resultert i en eforvaltningstjeneste som gir en enkel vinn-vinn-løsning for alle parter. Gjennom data fra den profesjonelle tjenesten, one-stop-shopping og elektronisk innsending/kommunikasjon med enkel og tilgjengelig sikkerhetsløsning har man skapt en integrerte løsning.

Les videre

Meterologisk institutt vinner Fyrlyktprisen 2009

Meteorologisk institutt er tildelt «Årets IT-fyrlykt 2009 i offentlig sektor».  I juryens begrunnelse heter det at Meteorologisk institutt:

«…går foran i arbeidet med å gjøre offentlige data tilgjengelige. Gjenbruksverdien sikres gjennom publikumstjenester og underlagsdata. Juryen har latt seg imponere av tjenestens stabilitet og tilgjengelighet for ulike plattformer, og ikke minst hvordan den er tatt i bruk og skapt begeistring hos et svært bredt publikum.»

Les videre