Category Archives: Vedtekter

Vedtekter

§ 1 FORMÅL
Offentlig sektors dataforum skal være et kontaktledd som fremmer utveksling av kunnskaper, erfaringer og synspunkter mellom medlemsinstitusjonene på områder som vedrører informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlig virksomhet. Det skal spesielt legges vekt på å bidra til å stimulere, øke forståelse for og utbre kjennskap til:

  • regjeringens politikk på området
  • resultater, praktiske metoder og hjelpemidler
  • kunnskapsdannelse- og deling

Les videre