Category Archives: 2014

Kommunene i skyen?

Onsdag 14. mai kl. 13.00 – 16.00, Kommunenes hus, Haakon VII gt. 9, Oslo

Både Kommunal og moderniseringsdepartementet og KS jobber for tiden med strategier for bruk av nettsky (cloud computing). Hvorfor?

Temamøtet blir overført via webcast og kan også sees i ettertid: http://webcast.seria.no/webcast/19352306

Bruk av ulike tjenester som leveres via internett – gjerne fra store, globale aktører – er i stadig vekst. En slik leveransemodell er ofte rimeligere og mer fleksibel enn tradisjonelle modeller. Mange offentlige etater – både i stat og kommune – har allerede begynt å jobbe med sky. Og mange flere vurderer bruk av slike skytjenester, fordi de kan gi store besparelser og forenklinger i drift av IKT-løsninger. Vi opplever likevel at det er mye usikkerhet knyttet til nettskyen.

Hvordan bør man jobbe med sky, og hvilke data har man egentlig lov til å plassere i skyen?
Les videre

Oppfølging av Meld. St. 9 Én innbygger – én journal

– på kort og lengre sikt

Tirsdag 28. januar 2014 kl. 12:45 – 15:00
Auditoriet, Helsedirektoratet
Universitetsgata 2, Oslo

I november 2012 ble Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren lansert. Meldingen definerer det overordnede målbildet for IKT-utviklingen i sektoren. Mulighetene som ligger i moderne teknologi skal utnyttes bedre for å nå helsepolitiske mål. I møtet presenteres pågående og planlagte tiltak på kort og lengre sikt for å realisere visjonen om én innbygger – én journal.
Les videre