Kom med forslag til kandidater til FYRLYKTPRISEN 2015

Offentlig sektors dataforum skal i 2015 dele ut Fyrlyktprisen for 12. gang! Kom med forslag til kandidater!

Fyrlyktprisen

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå kandidater!

Prisen vil bli tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Offentlig sektors dataforum inviterer virksomheter og enkeltpersoner til å bidra til nominasjonen av gode kandidater. Egnede kandidater kan for eksempel vise til en tjeneste, et system, en standard eller en god anvendelse på tvers av forvaltningsnivåene.

Fristen for å foreslå kandidater er 20. august 2015.

Kriteriene for rangering av kandidater er:

  • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial
  • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  • Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data
  • Samhandling på tvers i forvaltning

Les mer i Statutter for Fyrlyktprisen

Forslaget til kandidater skal begrunnes i et kort notat på 1-2 sider med henvisninger til kontaktpersoner og eventuelt utfyllende dokumentasjon. På grunnlag av beskrivelsene vil juryen selv, ved behov, ta kontakt med aktuelle forslagsstillere.

Du kan foreslå din kandidat ved å fylle ut Questback-skjemaet: https://response.questback.com/difi/fyrlykt2015

Du kan eventuelt sende et tilsvarende dokument til Offentlig sektors dataforum v/ Harald Jørgensen, epost haraldj@getmail.no  mob 930 13 039.

Prisen deles ut på NOKIOS 2015 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor – i Trondheim under konferansemiddagen onsdag 28. oktober. De beste kandidatene vil bli invitert til å presentere seg på konferansen.

Følg med på våre nettsider: dataforum.no

For OSDF, Harald Jørgensen, Sekretær. Oslo 23.05.2015

Kommentarer er stengt.