Category Archives: Temamøter

OSDF inviterer til Temamøte: Digitaliseringsstrategien, Altinn-satsinger og Felles datakatalog

Tid: 23.januar kl 13 – 15:30

Sted: Tollbugata 20, Oslo (Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet)

Møtet er avholdt!! (Meld deg på innen 19.januarhttps://response.questback.com/difi/OSDF)

Hva betyr Digitaliseringsstrategien, Altinn-satsinger og Felles datakatalog for min virksomhet, og hva betyr den enkelte virksomhet inn i den overordnede digitaliseringsstrategien?

Presentasjonene: Lenker til presentasjonen i slutten av denne artikkelen

Video-opptak: Lenker i slutten av denne artikkelen (så snart de er klare )

Les videre

«GDPR – betydning for utvikling og test»- Temamøte 19. september 2017

(25. sept: Vi har nå lagt ut link til presentasjonene fra møtet i teksten)

Møtet er gratis og åpent for alle – med muligheter til å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. (Ansatte i offentlig sektor prioriteres ved eventuell fulltegning)

TID:
Tirsdag 19. september
kl. 13:00 – 15:30  (møt opp i god tid for registrering)

STED:  DIFI, Møterom: Plenum 1,  2.etasje

Grev Wedels plass 9 (kart)

Påmeldingsfrist fredag 15. september kl. 12.

BAKGRUNN

Den nye personvernforordning gjelder fra mai 2018, og temamøtet vil ta opp bl.a.:

  • Må vi gjøre noe med våre utviklings- og testmiljøer?
  • Er det behov for anonymisering av testdata, og hva da med integrasjoner mot f.eks folkeregisteret?

Eva Jarbekk (partner i Føyen Torkildsen), vil innlede og lede oss gjennom temamøtet

Les videre

Program, presentasjonene og video fra «Skytjenester i vinden» -Temamøtet 20. juni 2016

Det var stor interesse for «Skytjenester i vinden» med 70 påmeldte. Nedenfor er lagt ut presentasjonene og video fra møtet Les videre

«Skytjenester i vinden» – Invitasjon til Temamøte 20. juni 2016

Denne våren lanserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en Nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Digital agenda beskriver skytjenester som «skalerbare tjenester som leveres over nett.

Mandag 20. juni kl. 11:45 – 14:30. Sted: Difi, Grev Wedels plass 9 (kart). Møtet er åpent for alle med muligheter til å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. Gratis deltakelse. (Møtet er for ansatte i offentlig sektor)

Les videre

Nyhetsbrev: Innkalling til Årsmøte 15. mars 2016, Temamøte: Strategi og handlingsplan for felleskomponenter

  1. OSDF Temamøte og INNKALLING TIL ÅRSMØTE tirsdag 15. mars kl. 10-13 i Difis-lokaler
  • 10-12 Temamøte:«Strategi og handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor»
  • 12-13 OSDF Årsmøte.

Påmeldingsfrist 14. mars kl. 10

  1. Studietur til Estland 25. – 26. mai 2016

Vi planlegger tur til Estland i forbindelse med Nordic day i det som kalles Estonian ICT week. Tema på årets Nordic day er «data driven government». Tidspunkt for Nordic day er 27.5, men vi planlegger reise 25.5 og ha møter 26.5 – blant annet med Ria som vel kan betegnes som Difis søsterorganisasjon.

www.e-estonia.com/nordicday

Estonian ICT Week

Mer informasjon på nettsidene og via epost senere.

  1. Difi arrangerer: Opent møte i Difi om pilot for meldingsutveksling i offentleg sektor mars 2016 kl. 08:00 -15:30 (Påmeldingsfrist 24.02.2016 )

Les videre

Temamøte 7. desember 2015 «Stordata i offentlig sektor – muligheter og utfordringer»

Møtet er åpent for alle med muligheter til å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. Gratis deltakelse.

TID OG STED
Mandag 7. desember
kl. 11:45 – 14:00

Direktoratet for forvaltning og IKT
Grev Wedels plass 9 (kart)

Bakgrunn

Stordata eller «big data» har lenge vært «hypet» opp til å være det som skal forløse data som den nye oljen. Mange private bedrifter har lenge benyttet avanserte analyser basert på stordata teknologi til å tilpasse markedsføring av produkter og tjenester til den enkelte. Men hva med offentlig sektor, i hvilken grad har offentlige virksomheter tatt i bruk mulighetene som ligger i denne teknologien? Og hvilke utfordringer står det offentlige overfor når store volum av data fra mange ulike datakilder skal utnyttes i sanntid? Les videre

Temamøte 10. september 2015: «Økt informasjonsutveksling – hva er det verdt og hvordan få det til?»

Offentlig sektors dataforum (OSDF) inviterer til Temamøte torsdag 10. september 2015 kl. 12:15 – 14:30 i Direktoratet for forvaltning og IKT, Grev Wedels plass 9
Temamøtet ble tatt opp på video og lagt ut på YouTube. (Se programmet)

Bakgrunn for temamøtet: Offentlig sektor behandler enorme mengder data som er helt sentrale for at de ulike virksomhetene skal kunne utføre sine oppgaver. Dessverre er det fortsatt slik at hver enkelt virksomhet henter inn data fra brukerne til sin saksbehandling selv om mange dataelement kunne vært hentet fra andre avdelinger eller systemer i egen virksomhet eller fra andre offentlige virksomheter som allerede har hentet inn samme informasjonen. Les videre

OSDF INNKALLER TIL ÅRSMØTE OG INVITERER TIL MINISEMINAR 24. MARS 2015

 9:30 – 10.45 ÅRSMØTET AVHOLDES
STED: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Grev Wedels plass 9 (kart), Møterom: 2012 Dansken10.45- 11.45 LUNSJ i kantina på Difi for de som blir med på miniseminaret12.09 tog til Skøyen (tog: L12 Kongsberg)

12.30 – 15.00 Miniseminar arr av IKT-Norge:

OFFENTLIG DIGITALISERING: DIFI, KOMMIT OG –RIKSREVISJONEN?

OSDF medlemmer er invitert til å delta på dette IKT-Norge miniseminar

PÅMELDING: Frist 18.mars til årsmøte og miniseminar via link (se videre i teksten) Les videre

God IT-forvalting – gode eksempler og beste praksis

Offentlig sektors dataforum (OSDF) inviterer til møte:

God IT-forvalting – gode eksempler og beste praksis

Tirsdag 9. desember 2014 kl. 13:30-15:30 (bruk påmeldingskjemaet lenger nede i denne artikelen – vær ute i god tid pga sikkerhetskontrollen)

Sted auditoriet i R5. Regjeringskvartalet, Akersgaten 59

Utvikling og forvaltning av IT-løsninger. Hva er god praksis, og er det forskjeller mellom offentlig og privat sektor?

Les videre

Kommunene i skyen?

Onsdag 14. mai kl. 13.00 – 16.00, Kommunenes hus, Haakon VII gt. 9, Oslo

Både Kommunal og moderniseringsdepartementet og KS jobber for tiden med strategier for bruk av nettsky (cloud computing). Hvorfor?

Temamøtet blir overført via webcast og kan også sees i ettertid: http://webcast.seria.no/webcast/19352306

Bruk av ulike tjenester som leveres via internett – gjerne fra store, globale aktører – er i stadig vekst. En slik leveransemodell er ofte rimeligere og mer fleksibel enn tradisjonelle modeller. Mange offentlige etater – både i stat og kommune – har allerede begynt å jobbe med sky. Og mange flere vurderer bruk av slike skytjenester, fordi de kan gi store besparelser og forenklinger i drift av IKT-løsninger. Vi opplever likevel at det er mye usikkerhet knyttet til nettskyen.

Hvordan bør man jobbe med sky, og hvilke data har man egentlig lov til å plassere i skyen?
Les videre