OSDFs FYRLYKTPRIS 2015. De tre finalistene

Offentlig sektors dataforum representerer i dag både statlig og kommunal sektor. 11 gode prosjekter ble foreslått til årets fyrlyktpris. Her er de 3 som nådde opp til finalen (i alfabetisk rekkefølge):

Folkehelseprofiler, Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har tilgjengeliggjort statistikk fra sentrale helseregistre og andre relevante datakilder på en god og forståelig måte. Arbeidet representerer et nybrottsarbeid med en helhetlig tilnærming til å gi underlag for kunnskapsbasert diskusjoner og beslutninger for å forebygge sykdom og skade og derigjennom bidra til bedre folkehelse.

HelseNorge.no, Helsedirektoratet

Helsenorge.no  ( http://helsenorge.no/) er resultatet av mange års målrettet arbeid som gir pasienter og innbyggere tilgang til stadig flere helsetjenester på nett. Helsenorge.no gjenbruker tilgjengelig informasjon fra en rekke andre systemer i sektoren, og tilbyr en felles inngangsport for pasientene til en rekke helse- og omsorgstjenester.

«SafeSeaNet», meldingssystem for skipsfarten, Kystverket

«SafeSeaNet» er en digital rapporteringsløsning hvor fartøy, rederier og operatører som ankommer og forlater norske havner sender inn rapporteringspliktig informasjon til norske myndigheter. SafeSeaNet bidrar til økt sjøsikkerhet, havnesikring og effektiv sjøtransport ved å lagre, hente og utveksle fartøysopplysninger.

………………………………………000…………………………………………….

Finalistene vil presentere sine prosjekter på NOKIOS konferansen og vinneren blir kåret under konferansemiddagen onsdag 28. oktober.

Kommentarer er stengt.