OSDFs FYRLYKTPRIS 2014. De tre finalistene

Offentlig sektors dataforum representerer i dag både statlig og kommunal sektor, og mange gode prosjekter ble nominert til årets fyrlyktpris. Disse 3 nådde opp til finalen (i alfabetisk rekkefølge):

– E-resept. (Helsedirektoratet)
Hvert år utstedes ca. 30 millioner resepter og i dag blir omlag 80 % av disse utstedt elektroniske. E-resept gir tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner.

KS SvarUt – prosjektet (KS og Bergen Kommune)
KS har utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital utsendelse av dokumenter – KS SvarUt.

– Ruter og deres RuterBillett app.
Ruter har fått utviklet en løsning som gjør det mulig for de reisende å kjøpe billetter på mobile enheter

Finalistene vil presentere sine prosjekter på NOKIOS konferansen og vinneren blir kåret under konferansemiddagen onsdag 29. oktober. LES JURYENS BEGRUNNELSER:

JURYENS BEGRUNNELSE FOR FINALISTENE (I ALFABETISK REKKEFØLGE)

–       E-RESEPT. HELSEDIREKTORATET

Hvert år utstedes ca. 30 millioner resepter og i dag blir omlag 80 % av disse utstedt elektroniske.   E-resept gir tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner. Når innbyggerne har vært hos legen og fått forskrevet legemidler, kan vedkommende gå til et hvilket som helst norsk apotek og hente ut legemidlene. Resepten sendes elektronisk fra legens fagsystem til en felles database.

Arbeidet var organisert i e-reseptprogrammet, ledet av Helsedirektoratet, med deltakelse fra både andre offentlige etater, en rekke private aktører og i samarbeid med et stort spekter av IKT-leverandører.  Fra juni 2011 ble e-resept tatt i bruk i flere og flere fylker. I februar 2013 var ordningen innført i samtlige kommuner.

E-resept gir den enkelte kunde/pasient oversikt over reseptene sine, med «restbeholdning» og utløpstid for den enkelte resept. E-resept har stor gjenbruksverdi og er en sentral byggekloss i andre nasjonale e-Helseløsninger, som f.eks. Kjernejournal. Innføring av e-resept har også bidratt til innføring av PKI i helsetjenesten. Dette tilrettelegger igjen for innføring av andre e-helseprosjekt som krever PKI. Juryen ser derfor som et viktig skritt i å få flere brukerrettete tjenester i helsesektoren.  

–       KS SVARUT – PROSJEKTET (KS OG BERGEN KOMMUNE)

KS har utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital utsendelse av dokumenter – KS SvarUt.  SvarUT ble utviklet og tatt i bruk i Bergen kommune i 2011.  SvarUT ble meldingsformidleren som sørget for at post som ikke ble lest elektronisk ble sendt ut via ordinær post og at alle transaksjoner ble registrert og lagret. I løpet av 2012- 2013 ble SvarUT overlevert KS/ Kommit for å være kommunesektorens første kommunale felleskomponent i det pågående digitaliseringsarbeidet. I løpet av kort tid har over 60 kommuner gjort avtale om bruk av løsningen og bruken øker stadig, flere hundre tusen dokumenter og utsendinger går nå gjennom løsningen.

SvarUT sørger for at kommunene fremstår samlet, SvarUT løser meldingsformidling for hele kommunesektoren til både innbyggere og næringsliv og SvarUT muliggjør en effektiv integrasjon mot nye digitale løsninger fra staten. Juryen vil framheve at Gjenbruksverdien er stor og løsningen peker samtidig mot økt samarbeid om IKT-løsninger i hele offentlig sektor. Løsningen viser hvordan en statlig felleskomponent (AltInn) kan integreres med en kommunal løsning som senere kan erstattes med andre aktuelle komponenter(digital postkasse). SvarUt er et godt eksempel offentlig effektiv ressursutnyttelse gjennom samarbeid mellom stat og kommunene.

–  RUTER OG DERES RUTERBILLETT APP.

Ruter har fått utviklet en løsning som gjør det mulig for de reisende å kjøpe billetter på mobile enheter. Løsningen er brukervennlig og svært enkel. Det er mulig å kjøpe en gyldig billett med kun to klikk.

Appen tilbyr alle Ruters billett-typer (unntatt årskort) og er en fullverdig salgskanal for Ruter. Applikasjonen tilbyr videre funksjoner som søk på holdeplasser, lagring av bankkort, epostutsendelse, varsling før utløp, automatisk oppdatering av periodebilletter og informasjonsside. Billett-appen ble utviklet i tråd med Datatilsynets “innebygget personvern”-prinsipper. Dette innebærer at brukerne ikke må oppgi mer personsensitiv informasjon enn absolutt nødvendig.

Juryen vil framheve løsningens brukervennlighet og utbredelse.  Gjenbrukspotensialet er åpenbart til stede, og andre offentlige kollektivselskaper kan nå se til Ruter for å implementere lignende løsninger og lære av deres erfaringer.

Kommentarer er stengt.