Category Archives: 2013

Felles digital kontaktinformasjon for offentlig sektor

Torsdag 28. november 2013 kl. 12:45 – 15:00
Auditoriet, Helsedirektoratet Universitetsgata 2, Oslo

Tidlig 2014 vil det bli vedtatt et nytt regelverk for digital kommunikasjon med innbyggerne. Regelverket åpner for digital kommunikasjon med innbyggerne uten samtykke. I løpet av første halvår vil Difi tilby felles digital kontaktinformasjon til hele offentlig forvaltning, som kan/skal benyttes i den digitale kommunikasjonen med innbyggerne. Lær mer om det nye regelverket og hvordan du kan benytte det nye felles registeret over digital kontaktinformasjon og reservasjon.
Les videre

Universell utforming av informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT)

 Torsdag 5. september 2013  kl 11.45 – 14.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de blir tilgjengelige for så mange mennesker som mulig, inkludert personer med nedsett funksjonsevne.

Norge fikk i juli 2013 en ny forskrift om universell utforming av IKT. Hva betyr den nye forskriften for offentlig sektor og hvilke krav stilles til utforming av våre elektroniske tjenester i den digitale hverdagen?
Les videre

Anskaffelse av Noark 5

Fredag 8.mars 2013 kl. 10.00 – 12.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Mange sliter med anskaffelse av Noark 5-løsninger, og det skyldes først og fremst at Noark 5 stiller kundene overfor mange flere valg enn tidligere Noark-versjoner.
Les videre