Category Archives: 2010

Felleskomponenter i offentlig sektor

Tirsdag 7.desember 2010, kl. 09:00 – 1200, „Skrova“, Grubbegt 1, Oslo

Felleskomponenter er en sentral del av å realisere en døgnåpen og brukerorientert offentlig sektor der borgere og næringsliv skal kunne benytte elektroniske tjenester.
Les videre

Standardiseringsarbeidet i offentlig sektor

27. mai 2010, kl. 9.00 – 12.00, R5, Akersgata 59, Oslo

Standardiseringsrådet, nedsatt av FAD, har utarbeidet et forslag til tredje  versjon av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor . Denne behandles for tiden i FAD. Samtidig trådde Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning (FOR 2009-09-25 nr 1222)  i kraft den 1.1.2010. Den setter obligatoriske krav til bruk av IT-standarder hele offentlig forvaltning, kommuner inkludert . Kravene til  bruk av standarder har store konsekvenser for hvordan en som IT-leder skal planlegge å tilby IT-tjenestene til publikum.
Les videre

IKT som fornyer av offentlig sektor i Obamas USA og Norge

Torsdag 27. mai 2010, kl. 13.30-15.30, Grubbegata 1, Oslo

Statens Dataforum arrangerer hvert år en studietur til utlandet for sine medlemmer. Formålet med studieturene er å bidra til økt kunnskap om utvikling og anvendelse av IKT i offentlig sektor.
Les videre