Årsmøte 25.mars 2020 – Avlyst inntil videre

Det ble 11.februar 2020 sendt ut innkalling til årsmøte i Offentlig Sektors dataforum, til medlemsvirksomhetene. Det er dessverre nå helt tydelig at dette ikke kan gjennomføres som planlagt. Styret kommer tilbake til når vi kan gjennomføre årsmøtet, og vil følge de fristene for utsendelse av sakspapirer som da vil gjelde.

De tre finalistene til Fyrlyktprisen 2019!

logo fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum deler ut Fyrlyktprisen på NOKIOS  2019 !

 

Finalister 2019  :

  • Digitalt forenklet forelegg
  • Digitalt samarbeid Offentlig Privat (DSOP)
  • Felles datakatalog (FDK)

Og vinneren ble kåret under plenum på NOKIOS 30. oktober: 

Felles datakatalog (FDK)

Les mer om årets finalister

 

RAPPORT: OSDFs-STUDIETUR «PERSONVERNFORORDNINGEN» BRUSSEL 2.-4. APRIL 2019

OSDFs studietur 2019 gikk til EU-Brussel. Vi ønsket å få en større forståelse av lovutviklingen for forordningen; om hvordan den er blitt til og hvordan den skal følges opp i EU. 2019 er det første hele året med nytt personvernregelverk, samtidig som vi alle forhåpentligvis har lært noe av 2018 og det store GDPR-fokuset.

Utenfor EU-PARLAMENTET

Utenfor EU-PARLAMENTET foto: Hilde Husebye Auberg

 

Den viktige Personvernforordningen (GDPR) har OSDF vært opptatt av i lengre tid. Vi arrangerte et temamøte 19. sept 2017 med 70 deltakere. Vi arrangerte denne studieturen for å ligge i forkant av utviklingen.

Les videre

NOKIOS Teknologiradar 2019

OSDF oppfordrer våre medlemsbedrifter til å klikke på linken og svare på spørreundersøkelsen:

NOKIOS Teknologiradar 2019

«Ved å bruke 5-10 minutter på å svare på spørreundersøkelsen, så hjelper du offentlig sektor med å opplyse og inspirere rundt anvendelsen av ny teknologi.

For tredje år på rad vil vi presentere NOKIOS Teknologiradar – der vi tar temperaturen på bruk av ny teknologi i offentlig og privat sektor i Norge.

Rapporten lanseres på NOKIOS i Trondheim 30. oktober 2019 og vil inneholde en analyse av teknologisk modenhet i norske offentlige bedrifter i 2019 og vise eksempler på hvordan teknologien er tatt i bruk.»

Kom med forslag til kandidater til Fyrlyktprisen 2019! ( Frist 27. august)

logo fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2019 dele ut Fyrlyktprisen for 16. gang!

 

 Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå en kandidat til Fyrlyktprisen ved å fylle ut:  Forslagsskjema  Fristen for å foreslå kandidater er 27. august 2019. Les videre

INNKALLING: ÅRSMØTE I OSDF 19.MARS 2019 kl. 14.00

Sted: Tollbugata 20, Oslo (Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet)

Møtet er åpent for alle medlemmer, dvs. ansatte i medlemsvirksomhetene.

Kun én representant fra hver medlemsvirksomhet har stemmerett på årsmøtet. Les videre

Studietur med OSDF Brussel 2. – 4. april 2019.

(Pr 26.februar er det fortsatt plasser! Er fristen 1. mars for kort, ta kontakt. Sekretær Harald Jørgensen, t: 93013039 haraldj@getmail.no)

Tema: Personvernforordningen

For å få en større forståelse av hvordan forordningen er blitt til og hvordan den skal følges opp i EU, er det viktig å vite mer om lovutviklingen.

OSDF ønsker å invitere medlemsvirksomhetene til studietur. 2019 er det første hele året med nytt personvernregelverk, samtidig som vi alle forhåpentligvis har lært noe av 2018 og det store GDPR-fokuset, er det nettopp Personvernforordningen som blir tema.

Turen går til Brussel i perioden 2. – 4. april 2019, med spennende møtevirksomhet onsdag og torsdag.

Deltakeravgift er satt til 5000 kr, da må reise og hotell bestilles av den enkelte deltaker selv. Anbefalinger om flyavganger og hotell gis.

For påmelding; https://response.questback.com/difi/brussel19 , frist 1.mars

Les videre

Vinneren av OSDFs Fyrlyktpris 2018 var «Varsom-plattformen» fra NVE !

Utdeling av Fyrlyktprisen-2018

foto: Terje Trobe

Prisen ble delt ut av under den store konferansemiddagen på NOKIOS i Trondheim.Bildet er fra utdelingen med de jublende vinnere i midten (fra venstre): Erik Rose Johnsen (Prosjektleder Varsom), Svein Taksdal (seksjonssjef Hydroinformatikk) og Arne Bjørn Mildal (seksjonssjef Systemutvikling). Les videre

Årets Fyrlykt-finalister 2018

VARSOM-plattformen (NVE)
Selvbetjeningsløsning for omregistrering av kjøretøy (Statens Vegvesen/Skatteetaten)
Vitnemålsportalen (Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet)

(Les mer om finalist-prosjektene på NOKIOS.no: http://www.nokios.no/fyrlyktprisen/ )

Kom med forslag til kandidater til Fyrlyktprisen 2018 !

logo fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2018 dele ut Fyrlyktprisen for 15. gang!

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris for fremme av utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, samt synliggjøring og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå en kandidat til Fyrlyktprisen ved å fylle ut Quest-back skjemaet:  Påmeldingsskjema

Fristen for å foreslå kandidater er 27. august 2018.

Les videre