Foreslå kandidater til Fyrlyktprisen!

Offentlig sektors dataforum deler i 2014 ut Fyrlyktprisen for 11. gang.

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå kandidater!

Fristen for forslag er 15. august 2014

Prisen vil bli tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Offentlig sektors dataforum inviterer virksomheter og enkeltpersoner til å bidra med nominasjon av gode kandidater.  Egnede kandidater kan for eksempel vise til en tjeneste, et system, en standard eller en god anvendelse på tvers av forvaltningsnivåene.

Kriteriene for rangering av kandidater er:
– Gjenbruksverdi for andre virksomheter
– Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapingspotensial
– Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
– Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data
– Samhandling på tvers i forvaltning

Statutter for Fyrlyktprisen

Du kan foreslå din kandidat ved å fylle ut Questback-skjemaet:
https://response.questback.com/difi/fyrlykt2014/

Du kan eventuelt sende et tilsvarende dokument til Offentlig sektors dataforum v/ Harald Jørgensen
e-post haraldj@getmail.no
mobil: 930 13 039

På grunnlag av beskrivelsene vil juryen selv, ved behov, ta kontakt med aktuelle forslagsstillere.

Prisen deles ut på NOKIOS 2014 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor – i Trondheim under konferansemiddagen 29. oktober. De beste kandidatene vil bli invitert til å presentere seg på konferansen.

Kommentarer er stengt.