Category Archives: 2012

Styringssystem for informasjonssikkerhet

Torsdag 6.desember 2012 kl. 1230 – 1430, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemenetet (FAD), Akersgata 59, Oslo

Å styre utviklingen av informasjonssikkerhet i en organisasjon kan være utfordrende. Hvordan kan ledelsen forsikre seg om at deres mål og strategier blir gjennomført av de som skal utføre den ? Hvordan vet den enkelte medarbeider at de faktisk ikke motarbeider ledelsen? Å etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet kan i så måte være et godt tiltak.

OSDF inviterer til dette møtet med å informere om hvorfor man bør etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet og, et stykke på vei, hvordan man gjøre dette.
Les videre

Åpne data

Mandag 10.september 2012 kl. 1000 – 1200 Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo

Offentlige data er en stor ressurs som per i dag er lite utnyttet. Å åpne opp data betyr at å gjøre dataene tilgjengelig slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske, og slik at alle som vil, enkelt kan viderebruke dataene direkte i sine egne datasystem.

OSDF ønsker med dette temamøte å informere om hvordan vi kan åpne opp å gi tilgang, hvilke data vi kan åpne opp og hvilke tilbud og hjelp som finnes, samt hvilke erfaringer andre har gjort.
Les videre

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor

6. mars 2013 kl. 10.30 – 12.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Temamøtet ble avholdt i forbindelse med årsmøtet 2012.

Program
Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor
Trude Andresen, Direktør i KS forskning, innovasjon og digitalisering