Nominerte til Fyrlyktprisen 2012

Vi hadde i år 8 nominerte kandidater, som alle ville være verdige vinnere av Fyrlyktprisen. Disse er:

  • Dirnat.no / Direktoratet for naturforvaltning
  • DinPensjon/ NAV
  • eBygg-prosjektet /eBygg-kommuner og Fagforbundet
  • Feide.no (Felles Elektronisk IDEntitet) / Uninett og Senter for IKT i utdanningen
  • GeoIntegrasjon-prosjektet / Kartverket, KS, kommuner og leverandører
  • Mats/Mattilsynet, Sismo.no / Statens innkrevingssentral
  • SPK-modellen / Statens Pensjonskasse

Disse kandidatene viser, sammen med tidligere prisvinnere og andre nominerte kandidater, at den norske e-forvaltningen har mange og gode IKT-løsninger.

Offentlig sektors dataforum representerer i dag både statlig og kommunal sektor.  Vi har i år lagt vekt på å honorere tre ulike kandidater som samlet vil ha stor betydning for en betydelig del av forvaltningen:

En statlig etat som har utviklet og tatt i bruk et omfattende saksbehandlersystem som også tilbyr brukerorienterte sjølbetjeningsløsninger i en landsdekkende sektor.

På den andre siden ønsker vi å framheve to samarbeidsprosjekter på tvers av virksomheter og mellom stat og kommune, som vil bidra til betydelige bedre brukertjenester sammen med mer effektiv saksbehandling. For å kunne understøtte dette og andre anvendelser er det etablert en samarbeidsarena for brukere og systemleverandører innenfor et bredt fagfelt i kommunal sektor, et eksempel på samarbeid som kan bryte ned grenser mellom forvaltningsnivåer.

Våre finalister er derfor i alfabetisk rekkefølge: eBygg-prosjektet, GeoIntegrasjon-prosjektet og Mats.

Arild Jansen, leder av juryen
Hans Fredrik Berg, leder av Offentlig sektors dataforum
Ingvil Hovig
Bjørn Astad

Kommentarer er stengt.