Category Archives: 2011

eHelse

Tirsdag 13. desember 2011 kl. 10.00-13.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

I Norge har det de siste årene skjedd mye når det gjelder bruk av teknologi til samhandling i helse- og omsorgssektoren. Dagens program vil fortelle at det «rører» seg i sektoren mer nå enn tidligere og på mange områder ligger vi fremst i verden når det gjelder IKT/e-helse.
Les videre

Informasjonssikkerhet – Hvordan utvikler trusselbildet seg? Hvilke tiltak nytter?

Torsdag 16. juni 2011, kl. 1200 – 1430, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Tollbugt. 20, Oslo
Les videre

eForvaltning – Norge en sinke i Europa?

En gjennomgang av EUs eGovernment benchmark-rapport

Mandag 4. april 2011, kl. 1200 – 1500, Auditoriet, R5, Akersgata 55, Oslo

Da daværende fornyingsminister Heidi Grande Røys åpnet NOKIOS 2007 var tittelen på presentasjonen: «IKT som forvaltningspolitisk drivar for verdas beste offentlege sektor». Men hvor gode har vi blitt til å utnytte IKT sammenlignet med resten av verden?
Les videre