Category Archives: Studietur

RAPPORT FRA OSDFs-STUDIETUR ESTLAND 25.-27. MAI 2016

OSDF-studieturen i 2016 gikk til Estland; som etter murens fall på 90-tallet har bygd opp en digital offentlig sektor fra bunnen av. Nasjonale løsninger og standarder har hatt stor betydning for den digitale utviklingen i Estland (Se f.eks. Components for Digital Society).  På disse nettsidene finner du rapport fra studieturen. Les videre

Invitasjon til OSDFs studietur til Tallin, Estland 25. – 27. mai 2016

 

Denne informasjonen er oppdatert 6. mai. De viktigste oppdateringer siden 6. april er:

 • Torsdag 26.mai er det møte i RIA med mange temaer og vi har forlenget utvidet møtetid fra 3 til 4 timer.
 • Frister for påmelding: Nordic Digital Day er UTSATT TIL 10. mai (du må selv melde deg på hos NDD!). Fristen for hele OSDF-studieturen var 6. mai via påmeldingsskjemaet. (Etter 6. mai må tas direkte kontakt om ev. påmelding:  haraldj@getmail.no)
 • Det er pr. 6. mai 13 påmeldte.

Offentlig sektor i Norge står framfor utfordringer og muligheter på digitaliseringsområdet som vi ikke helt kjenner. Vi ønsker samordning på tvers, men vi ser vi har mye å lære av andre land som har en bedre integrert offentlig sektor. OSDF tilbyr medlemmene studietur med eget program som kombineres med Estonian ICT Week  (27. mai – 3. juni).

Les videre

Rapport fra studieturen 2015: «Kommunesammenslåing og digitalisering i Danmark – hva kan vi lære?»

Rapporten foreligger som enkeltkapitler i PDF, som kan leses og lastes ned separat

Les videre

Invitasjon til OSDFs studietur til København onsdag 18. – 20. mars 2015. «Kommunesammenslåing og digitalisering i Danmark – hva kan vi lære?»

Påmeldingsfrist 16. februar!            Temaer bl.a.:

 • Status for digitaliseringsstrategien i Danmark og i hvilken grad felles arkitektur har bidratt til gjennomføringen.
 • Kommunesammenslåing og følger for digitaliseringen
 • Hvordan nye IT-løsninger i dansk offentlig sektor har blitt tatt i bruk etter hensikten.

Målsetting med turen til København:

Offentlig sektor i Norge står framfor utfordringer og muligheter på digitaliseringsområdet som vi ikke helt kjenner omfanget av når kommunereformen kommer i gang. Vi ønsker å trekke veksler på danskenes erfaringer på digitaliseringsområdet i forbindelse med kommunereformen.

Les videre

OSDFs studietur til København utsettes til 2015

I november 2014 var det så mange konkurrerende aktiviteter og vi utsetter derfor studieturen til 2015.

Temaer blir bl.a.:

 • Kommunesammenslåing og følger for digitaliseringen
 • Kombit (anskaffelser/innkjøp)
 • Statens IT–arkitektur (oio.dk ) og samhandlingsutfordringer
 • Hvordan nye IT-løsninger i dansk offentlig sektor har blitt tatt i bruk etter hensikten.
 • Status for digitaliseringsstrategien i Danmark og i hvilken grad felles arkitektur har bidratt til gjennomføringen.

Følg med på disse hjemmesidene for oppdatering av dato og program! Det blir også sendt ut invitasjon til medlemmene pr. epost!

Studietur 2013

OSDF inviterer medlemmene til studietur med temaer som eSens, digital agenda , eID og Microsofts Skytjenester.

Studieturen 2013 er avlyst på grunn av for få deltakere. Les videre

Tidligere studieturer

Offentlig sektors dataforum (OSDF) forsøker hvert år å arrangere en studietur for sine medlemmer.

Formålet med studieturene er å gi økt kunnskap om strategier, utvikling og anvendelse av informasjonsteknologi. Det er også et mål å lære av de erfaringer andre land har gjort og få presentert prosjekter og løsninger vi selv kan gjøre gjenbruk av. Fokus er i det vesentligste rettet mot det som skjer i offentlig sektor, men utvikling og forskning hos IKT-industrien er også av interesse for offentlig sektor.

RAPPORTER FRA STUDIETURENE

Etter hver studietur utformes en utførlig rapport. Rapportene kan leses og lastes ned ved å klikke lenkene under.

Studieturen 2015 gikk til København. Tema: kommunesammenslåing

Studieturen 2010 gikk til New York, Boston og Washington DC.

Studieturen 2009 gikk til India.

Studieturen 2008 gikk til Madrid og Barcelone i Spania.

Studieturen 2006 gikk til Beijing og Shanghai i Kina.

Studieturen 2005 gikk til Ottawa og Washington DC.

Studieturen 2004 gikk til Stavanger og Dublin.

Studieturen 2003 gikk til Ottawa i Canada.

Studieturen 2002  gikk til Bryssel og England: IKT I EU (pdf 5 Mb)

Studieturen 2001 gikk til Singapore og Australia.

Studieturen 2000 gikk til Sverige, Finland og Estland.

Studieturen 1999 gikk til vestkysten av USA.

Studieturen 1998 gikk til Danmark og England.

Studieturen 1997 gikk til Canada og USA.

Studieturen 1996 gikk til USA.