Bli medlem

Offentlig sektors dataforum (OSDF) er fagforum for IT i offentlig sektor. Alle offentlige etater og kommuner kan bli medlemmer.

OSDFs hovedoppgave er å skape arenaer for faglig aktivitet blant medlemmene. OSDF er medarrangør av NOKIOS, deler ut Fyrlyktprisen og arrangerer studieturer og temamøter.

Meldemskontingenten er kr. 3000,- per år for en virksomhet. Medlemsskapet omfatter da alle ansatte i virksomheten.


Ønsker du å bli medlem? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg: