Category Archives: Fyrlyktprisen

Statens kartverk vinner Fyrlyktprisen 2011

Statens kartverk fikk Fyrlyktprisen 2011 for sin tjeneste Seeiendom.no.

UDI/ Effektprogrammet og Bergen kommune/ Elektronisk førstevalg delte andreplassen.

Les videre

Kandidater til Fyrlyktprisen 2011

Finalistene til Fyrlyktprisen er valgt ut. Disse er, i alfabetisk rekkefølge

–  Bergen kommune/ Digitalt førstevalg

–  Kartverket/ Seeiendom.no

–  UDI/ EFFEKT-programmet.

Finalistene presenterer sine systemer/ prosjekter på NOKIOS-konferansen i Trondheim onsdag 21. september.

Vinneren blir utropt under konferansemiddagen.

Samferdselsetaten vinner Fyrlyktprisen 2010

Statens Dataforum delte under konferansemiddagen på NOKIOS for sjuende gang ut prisen til «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».  Vinneren ble Samferdselsetaten i Oslo og Vegdirektoratets elektroniske tjeneste ”I veien for andre”. Det såkalte Graveprosjektet har resultert i en eforvaltningstjeneste som gir en enkel vinn-vinn-løsning for alle parter. Gjennom data fra den profesjonelle tjenesten, one-stop-shopping og elektronisk innsending/kommunikasjon med enkel og tilgjengelig sikkerhetsløsning har man skapt en integrerte løsning.

Les videre

Meterologisk institutt vinner Fyrlyktprisen 2009

Meteorologisk institutt er tildelt «Årets IT-fyrlykt 2009 i offentlig sektor».  I juryens begrunnelse heter det at Meteorologisk institutt:

«…går foran i arbeidet med å gjøre offentlige data tilgjengelige. Gjenbruksverdien sikres gjennom publikumstjenester og underlagsdata. Juryen har latt seg imponere av tjenestens stabilitet og tilgjengelighet for ulike plattformer, og ikke minst hvordan den er tatt i bruk og skapt begeistring hos et svært bredt publikum.»

Les videre

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vinner Fyrlyktprisen 2008

Under den årlige NOKIOS-konferansen i Trondheim ble Statens Dataforums Fyrlyktpris delt ut for sjette gang. Vinner var Fylkesmannen i Sogn- og fjordane sitt BEST-prosjekt. På plassene bak kom Utdanningsdirektoratet og Byggsøk.

Det ble også delt ut en hederspris til en veteran innen offentlig IT. KS’ Svein Erik Wilthil .

Les videre

Statens lånekasse for utdanning vinner Fyrlyktprisen 2007

Statens Lånekasse har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området i 2007. De har etablert et helelektronisk system for utdanningsstøtte. Studenter i høyere utdanning kan i dag søke om stipend og lån via nettet, få løpende behandling via SMS/e-post og en personlig webside (Dine Sider), signere for lånet med smartkort, og få pengene overført til sin konto. Brukerorienteringen er iøynefallende ved at løsningen tar utgangspunkt i brukernes situasjon.

Les videre

Tidligere vinnere av Fyrlyktprisen

Statens forurensningstilsyn ble kåret til årets fyrlykt 2006 og fikk fyrlyktprisen 2006 for nettsiden regelhjelp.no.
2. prisen ble tildelt Rikshospitalets IT-avdeling for Klinisk Portal.
3. prisen ble tildelt Universitetet i Oslo for Felles Studentsystem.

Skattedirektoratet ble i 2006 tildelt en Ærespris for sitt systematiske og langsiktige arbeid med brukerrettede IKT-løsninger i forvaltningen.

Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging (NIJOS – nåværende Norsk institutt for skog og landskap) ble kåret til årets fyrlykt 2005 og fikk Fyrlyktprisen 2005 for systemet «Gårdskart på nett».
2. prisen ble tildelt Rikstrygdeverket for sin åpenhet i forhold til la en annen statsetat få gjenbruke deres programvarekomponenter i forhold til bruk av åpne standarder.
3. prisen ble tildelt Norsk Helsenett AS sitt bidrag knyttet til nettets muliggjøring av sikker og enkelt dataflyt for aktørene i helse- og sosialsektoren.

Norge.no ble kåret til årets fyrlykt 2004 og fikk Fyrlyktprisen 2004 for «Samfunnskartet».
2. prisen ble tildelt Sosial- og helsedirektoratet for «Fritt sykehusvalg Norge».
3. prisen ble tildelt Statens Vegvesen for «Visveg».

Statutter for fyrlyktprisen

Vedtatt av SDFs styre den 23. mars 2010 (oppdatert av OSDF den 6.juni 2012)

 1. Offentlig sektors dataforum deler hvert år ut Fyrlyktprisen.
 2. Fyrlyktprisen skal støtte Offentlig sektors dataforums formål og hovedoppgave. Den skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.
 3. Fyrlyktprisen er rettet mot alle virksomheter i offentlig sektor. Den tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».
 4. Fyrlyktprisen skal kunne tildeles for utvikling av et system, standard (eks. generell kravspesifikasjon) eller for en spesiell eller god anvendelse av et system. Kriterier for rangering skal være:
  – Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  – Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial
  – Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  – Nyskapende løsninger, f eks gjennom gjenbruk av data
  – Samhandling
  Der hvor flere forslag vurderes tilnærmet likt, skal prosjektets støtte for aktuelle politikkområder kunne tillegges vekt (eks. brukerorientering).
 5. Styret i OSDF skal oppnevne en jury som skal vurdere og innstille kandidater for styret. Juryen skal bestå av 3-5 personer satt sammen av 1-2 personer fra styret, 1-2 personer fra OSDFs medlemsvirksomheter utenom styret og 1 person fra universitets- og forskningsmiljø.Styret oppnevner lederen av juryen.
 6. Styret skal bekjentgjøre at prisen skal deles ut, hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn for vurdering av kandidater, krav til beskrivelse og dokumentasjon, og invitere aktuelle miljøer, medlemsvirksomhetene og andre til å foreslå kandidater.
 7. Styret kan også selv foreslå kandidater.
 8. Juryen skal vurdere og rangere innkomne forslag på grunnlag av forslagsstillernes beskrivelser av systemet/standarden/bruken og i henhold til egne undersøkelser.
 9. Juryen skal gi en begrunnet rangering av de tre beste blant de foreslåtte kandidatene.
 10. Styret tar den endelige beslutning om tildeling av prisen på grunnlag av juryens innstilling.
 11. I forbindelse med prisutdelingen skal de tre beste av kandidatene presentere sitt prosjekt (dvs. systemet, standarden, anvendelsen).
 12. Den beste kandidaten tildeles Fyrlyktprisen og de tre beste får i tillegg Fyrlyktdiplomet.
 13. Styret kan i tillegg velge å publisere, på nettet eller på annen måte, forslagsstillernes beskrivelser og juryens vurderinger for de tre beste eller flere av kandidatene.

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris for fremme av utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, samt synliggjøring og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”. Fyrlyktprisen skal kunne tildeles for utvikling av et system, standard (eks. generell kravspesifikasjon) eller for en spesiell eller god anvendelse av et system.

Kriterier for rangering skal være:

 • Gjenbruksverdi for andre virksomheter, og
 • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensiale
 • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
 • Nyskapende løsninger, f eks gjennom gjenbruk av data
 • Samhandling

Der hvor flere forslag vurderes tilnærmet likt, skal prosjektets støtte for aktuelle politikkområder kunne tillegges vekt (eks. brukerorientering).