Helsenorge.no ble vinneren av Fyrlyktprisen 2015

Fyrlyktprisen ble delt ut under NOKIOS-konferansemiddagen 28. oktober. Helsenorge.no, Helsedirektoratet ble vinneren.

HelseNorge Vinner av Fyrlyktprisen

Helsenorge.no http://helsenorge.no/) er resultatet av mange års målrettet arbeid som gir pasienter og innbyggere tilgang til stadig flere helsetjenester på nett. Helsenorge.no gjenbruker tilgjengelig informasjon fra en rekke andre systemer i sektoren, og tilbyr en felles inngangsport for pasientene til en rekke helse- og omsorgstjenester.

2. pris ble tildelt «SafeSeaNet», meldingssystem for skipsfarten, Kystverket og på 3. plass: Kommunehelseprofilene, Folkehelseinstituttet. Det var nominert 11 prosjekter til Fyrlyktprisen i år.

Les mer om juryens begrunnelser:

Fyrlyktprisen deles nå ut for 12 gang. Det har skjedd mye i digitaliseringen av forvaltningens siden Norge.no fikk prisen i 2004. De 5 hovedkriteriene er gjenbruksverdi, dokumentert verdiskapningspotensiale, nytteverdi for brukere/virksomheter, nyskapende løsninger og samhandling.

Helsenorge.no, Helsedirektoratet er kåret til årets IT-fyrlykt i offentlig sektor.

Avdelingsdirektør Roar Olsen, Helsedirektoratet presenterer Helsenorge.no på NOKIOS

Avdelingsdirektør Roar Olsen, Helsedirektoratet presenterer Helsenorge.no på NOKIOS

Helsenorge.no gir pasienter og innbyggere tilgang til stadig flere helsetjenester på nett på en sikker måte. Helsenorge.no gjenbruker tilgjengelig informasjon fra en rekke andre systemer i sektoren, og tilbyr en felles inngangsport for pasientene til en rekke helse- og omsorgstjenester. Dette bidrar også til verdiskapning i en svært fragmentert sektor gjennom å gjøre det mulig for pasientene å samhandle med alle parter i sektoren. Integrasjon fra både mobil/personlig helseteknologi og fra helsetjenestens pasientjournaler vil være nyskapende for helsesektoren.

Ved å åpne for at pasienten selv kan registrere egne helseopplysninger blir det mulig på en sikker måte å lage et helhetlig informasjonsbilde for pasientene og bidra til bedre informasjonskvalitet.

Helsenorge.no er resultatet av mange års målrettet arbeid, både i Helsedirektoratet og i sektoren forøvrig, et arbeid som ikke har vært uten problemer og utfordringer. Men ved å bygge sten for sten og tilby digitale tjenester som automatisert refusjon av egenandeler, e-resept, kjernejournal og pasientjournal mm. Er mye oppnådd. Men arbeidet er ikke slutt her, og vi vet at både utålmodige pasienter og ivrige aktører i det private markedet er klare til å ta i bruk nye tjenester fra dere.

Helsedirektoratet presenterer «Helsenorge.no» (YouTube)!

2. pris tildeles: «SafeSeaNet», meldingssystem for skipsfarten, Kystverket

Kystverkets stabsdirektør Lidvard Måseide og direktør Kirsti Slotsvik

Kystverkets stabsdirektør Lidvard Måseide og direktør Kirsti Slotsvik

«SafeSeaNet» er en digital rapporteringsløsning hvor fartøy, rederier og operatører som ankommer og forlater norske havner sender inn rapporteringspliktig informasjon til norske myndigheter. SafeSeaNet bidrar til økt sjøsikkerhet, havnesikring og effektiv sjøtransport ved å lagre, hente og utveksle fartøysopplysninger.

SafeSeaNet Norway er basert på det europeiske Single Window konseptet og er en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang. Informasjon om farlig eller forurensende last blir videreformidlet til det sentrale europeiske SafeSeaNet systemet. Etableringen av meldingssystemet SafeSeaNet Norway er et steg i retningen mot et felles nasjonalt meldingssystem for skipstrafikken.

Juryen vil framheve løsningens brukervennlighet og utbredelse. Gjenbrukspotensialet er åpenbart til stede gjennom at informasjonen videreformidles automatisk til nasjonale myndigheter for derved å forenkle og øke kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere.

Kystverket presenterer «SafeSeaNet Norway» (YouTube)

3 pris tildeles: Kommunehelseprofilene, Folkehelseinstituttet

Helseprofiler med diplom

Folekehelseinstituttet har tilgjengeliggjort statistikk fra sentrale helseregistre og andre relevante datakilder på en god og forståelig måte. Gode kunnskaper om innbyggernes helse og ikke minst hvilke faktorer som påvirker befolkningens helse er avgjørende i det forebyggende arbeidet og likeledes for å utvikle bedre behandlingstilbud. Gjennom kommuneprofilene presenteres det et oversiktsbilde på helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen. I profilene presenteres nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Folkehelseinstituttet samarbeider med en rekke institusjoner om datagrunnlaget i folkehelseprofilene. Arbeidet representerer et nybrottsarbeid med en helhetlig tilnærming til å gi underlag for kunnskapsbasert diskusjoner og beslutninger for å forebygge sykdom og skade og således gi en bedret folkehelse. Vi framhever også tilgjengelig grunnlagsdata som et viktig bidrag i arbeidet med åpne data.

Folkehelseinstituttet presenterer «Folkehelseprofiler» (YouTube)

Kommentarer er stengt.