Medlemmer i OSDF

 • Norsk kulturråd
 • Bioforsk
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Norges forskningsråd
 • Helsedirektoratet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Universitetet i Oslo
 • Kunnskapsdepartmentet
 • Kulturdepartementet
 • Kreftregisteret
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Miljøverndepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Norges Handelshøyskole NHH
 • Norsk Helsenett SF
 • Norges Bank
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Post- og teletilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Olje- og energidepartementet
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Skatteetaten
 • Statens pensjonskasse for forvaltningsbedrift
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statens kartverk
 • Statsbygg
 • Stortinget
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Statens vegvesen
 • Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX)
 • Arkivverket
 • Kommunesektorens organisasjon

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s