Category Archives: Uncategorized

Årsmøte 25.mars 2020 – Avlyst inntil videre

Det ble 11.februar 2020 sendt ut innkalling til årsmøte i Offentlig Sektors dataforum, til medlemsvirksomhetene. Det er dessverre nå helt tydelig at dette ikke kan gjennomføres som planlagt. Styret kommer tilbake til når vi kan gjennomføre årsmøtet, og vil følge de fristene for utsendelse av sakspapirer som da vil gjelde.

De tre finalistene til Fyrlyktprisen 2019!

logo fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum deler ut Fyrlyktprisen på NOKIOS  2019 !

 

Finalister 2019  :

  • Digitalt forenklet forelegg
  • Digitalt samarbeid Offentlig Privat (DSOP)
  • Felles datakatalog (FDK)

Og vinneren ble kåret under plenum på NOKIOS 30. oktober: 

Felles datakatalog (FDK)

Les mer om årets finalister

 

Kom med forslag til kandidater til Fyrlyktprisen 2019! ( Frist 27. august)

logo fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2019 dele ut Fyrlyktprisen for 16. gang!

 

 Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå en kandidat til Fyrlyktprisen ved å fylle ut:  Forslagsskjema  Fristen for å foreslå kandidater er 27. august 2019. Les videre

RAPPORT: OSDFs-STUDIETUR «PERSONVERNFORORDNINGEN» BRUSSEL 2.-4. APRIL 2019

OSDFs studietur 2019 gikk til EU-Brussel. Vi ønsket å få en større forståelse av lovutviklingen for forordningen; om hvordan den er blitt til og hvordan den skal følges opp i EU. 2019 er det første hele året med nytt personvernregelverk, samtidig som vi alle forhåpentligvis har lært noe av 2018 og det store GDPR-fokuset.

Utenfor EU-PARLAMENTET

Utenfor EU-PARLAMENTET foto: Hilde Husebye Auberg

 

Den viktige Personvernforordningen (GDPR) har OSDF vært opptatt av i lengre tid. Vi arrangerte et temamøte 19. sept 2017 med 70 deltakere. Vi arrangerte denne studieturen for å ligge i forkant av utviklingen.

Les videre

Rapport fra studieturen 2015: «Kommunesammenslåing og digitalisering i Danmark – hva kan vi lære?»

Rapporten foreligger som enkeltkapitler i PDF, som kan leses og lastes ned separat

Les videre

OSDFs studietur til København utsettes til 2015

I november 2014 var det så mange konkurrerende aktiviteter og vi utsetter derfor studieturen til 2015.

Temaer blir bl.a.:

  • Kommunesammenslåing og følger for digitaliseringen
  • Kombit (anskaffelser/innkjøp)
  • Statens IT–arkitektur (oio.dk ) og samhandlingsutfordringer
  • Hvordan nye IT-løsninger i dansk offentlig sektor har blitt tatt i bruk etter hensikten.
  • Status for digitaliseringsstrategien i Danmark og i hvilken grad felles arkitektur har bidratt til gjennomføringen.

Følg med på disse hjemmesidene for oppdatering av dato og program! Det blir også sendt ut invitasjon til medlemmene pr. epost!

Tidligere studieturer

Offentlig sektors dataforum (OSDF) forsøker hvert år å arrangere en studietur for sine medlemmer.

Formålet med studieturene er å gi økt kunnskap om strategier, utvikling og anvendelse av informasjonsteknologi. Det er også et mål å lære av de erfaringer andre land har gjort og få presentert prosjekter og løsninger vi selv kan gjøre gjenbruk av. Fokus er i det vesentligste rettet mot det som skjer i offentlig sektor, men utvikling og forskning hos IKT-industrien er også av interesse for offentlig sektor.

RAPPORTER FRA STUDIETURENE

Etter hver studietur utformes en utførlig rapport. Rapportene kan leses og lastes ned ved å klikke lenkene under.

Studieturen 2015 gikk til København. Tema: kommunesammenslåing

Studieturen 2010 gikk til New York, Boston og Washington DC.

Studieturen 2009 gikk til India.

Studieturen 2008 gikk til Madrid og Barcelone i Spania.

Studieturen 2006 gikk til Beijing og Shanghai i Kina.

Studieturen 2005 gikk til Ottawa og Washington DC.

Studieturen 2004 gikk til Stavanger og Dublin.

Studieturen 2003 gikk til Ottawa i Canada.

Studieturen 2002  gikk til Bryssel og England: IKT I EU (pdf 5 Mb)

Studieturen 2001 gikk til Singapore og Australia.

Studieturen 2000 gikk til Sverige, Finland og Estland.

Studieturen 1999 gikk til vestkysten av USA.

Studieturen 1998 gikk til Danmark og England.

Studieturen 1997 gikk til Canada og USA.

Studieturen 1996 gikk til USA.