Category Archives: Temamøter

Grønn IKT – Hvordan angår det staten?

 Torsdag 27. november 2008, kl. 1400 – 1530, R5 Akersgt 59, Oslo

Program
Fra grønne holdninger til grønn handlinger i det offentlige
v/Per Morten Hoff, Generalsekretær i IKT Norge

Grønn IKT
v/Martin Standley, Difi

Årsmøte i SDF avholdes etter temamøtet.

Etablering av Direktoratet for forvaltning og IKT

3. oktober 2007, Regjeringsvartalet, Oslo

Program
Direktoratet for forvaltning og IKT
v/politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Jørund Leknes.

Elektronisk ID: Sikkerheitsportal, biometri og RFID

Tirsdag 14. mars 2006, kl. 10.00 – 14.00, H-blokka, Akersgt 42, Oslo

Elektronisk ID er det som ”alle” har snakka om lenge. No sikkerheitsportalen på lufta, men med få brukaretatar. Kva skal/bør den bli etterkvart? Er dette ”løysinga” på å få tatt i bruk eID? Bør den bli etterkvart? I sikkerheitsportalen brukar vi PKI. Men kva med biometri? RFID? Kva inneber desse – og andre (nye) teknologiane? Kva kan – og bør dei brukast til? I dag, i framtida? Og kva med brukarvennlegheit personvern? Her mange spørsmål. Nokon av dei håpar vi å få svar på i løpet denne temadagen, viktigast er at alle kan bli litt meir opplyste på området.
Les videre