Category Archives: Temamøter

Åpne data

Mandag 10.september 2012 kl. 1000 – 1200 Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo

Offentlige data er en stor ressurs som per i dag er lite utnyttet. Å åpne opp data betyr at å gjøre dataene tilgjengelig slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske, og slik at alle som vil, enkelt kan viderebruke dataene direkte i sine egne datasystem.

OSDF ønsker med dette temamøte å informere om hvordan vi kan åpne opp å gi tilgang, hvilke data vi kan åpne opp og hvilke tilbud og hjelp som finnes, samt hvilke erfaringer andre har gjort.
Les videre

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor

6. mars 2013 kl. 10.30 – 12.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Temamøtet ble avholdt i forbindelse med årsmøtet 2012.

Program
Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor
Trude Andresen, Direktør i KS forskning, innovasjon og digitalisering

eHelse

Tirsdag 13. desember 2011 kl. 10.00-13.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

I Norge har det de siste årene skjedd mye når det gjelder bruk av teknologi til samhandling i helse- og omsorgssektoren. Dagens program vil fortelle at det «rører» seg i sektoren mer nå enn tidligere og på mange områder ligger vi fremst i verden når det gjelder IKT/e-helse.
Les videre

Informasjonssikkerhet – Hvordan utvikler trusselbildet seg? Hvilke tiltak nytter?

Torsdag 16. juni 2011, kl. 1200 – 1430, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Tollbugt. 20, Oslo
Les videre

eForvaltning – Norge en sinke i Europa?

En gjennomgang av EUs eGovernment benchmark-rapport

Mandag 4. april 2011, kl. 1200 – 1500, Auditoriet, R5, Akersgata 55, Oslo

Da daværende fornyingsminister Heidi Grande Røys åpnet NOKIOS 2007 var tittelen på presentasjonen: «IKT som forvaltningspolitisk drivar for verdas beste offentlege sektor». Men hvor gode har vi blitt til å utnytte IKT sammenlignet med resten av verden?
Les videre

Felleskomponenter i offentlig sektor

Tirsdag 7.desember 2010, kl. 09:00 – 1200, „Skrova“, Grubbegt 1, Oslo

Felleskomponenter er en sentral del av å realisere en døgnåpen og brukerorientert offentlig sektor der borgere og næringsliv skal kunne benytte elektroniske tjenester.
Les videre

Standardiseringsarbeidet i offentlig sektor

27. mai 2010, kl. 9.00 – 12.00, R5, Akersgata 59, Oslo

Standardiseringsrådet, nedsatt av FAD, har utarbeidet et forslag til tredje  versjon av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor . Denne behandles for tiden i FAD. Samtidig trådde Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning (FOR 2009-09-25 nr 1222)  i kraft den 1.1.2010. Den setter obligatoriske krav til bruk av IT-standarder hele offentlig forvaltning, kommuner inkludert . Kravene til  bruk av standarder har store konsekvenser for hvordan en som IT-leder skal planlegge å tilby IT-tjenestene til publikum.
Les videre

IKT som fornyer av offentlig sektor i Obamas USA og Norge

Torsdag 27. mai 2010, kl. 13.30-15.30, Grubbegata 1, Oslo

Statens Dataforum arrangerer hvert år en studietur til utlandet for sine medlemmer. Formålet med studieturene er å bidra til økt kunnskap om utvikling og anvendelse av IKT i offentlig sektor.
Les videre

eID i offentlig sektor

8. desember 2009

Program

9.30 Registrering

10.00 Status for eID programmet
v/Seniorrådgivar Lise Nilsen, Difi

10.30 Status for bruken av MinID. Presentasjon av MinID 3.0
v/Serviceledar Olav Skarsbø, Difi

11.00 Status for arbeidet med eID på nasjonalt ID-kort
v/Prosjektledar Mats Lillesund, Difi

11.30 Lunsj

12.00 Status for arbeidet med ID-porten, eID i marknaden
v/Seniorrådgivar Jon Ølnes, Difi

12.30 Erfaring med bruk av MinID i Lånekassen.
Behovet for eID på høyere sikkerheitsnivå
v/Avdelingsdirektør Ingunn Bakkene Cowan, Lånekassen

13.00 Slutt

Global sourcing – eksempel India?

4. mai 2009, kl 14.00 – 16.00,

Vil internasjonal arbeids- og kompetansedeling initiere nyutvikling? Vil offentlige IKT-prosjekter bli billigere og bedre ved delutførelse i utlandet? Er Global Sourcing av IKT-oppdrag en trussel mot norske IKT-arbeidsplasser?
Les videre