Kom med forslag til kandidater til Fyrlyktprisen 2019! ( Frist 27. august)

logo fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2019 dele ut Fyrlyktprisen for 16. gang!

 

 Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå en kandidat til Fyrlyktprisen ved å fylle ut:  Forslagsskjema  Fristen for å foreslå kandidater er 27. august 2019.

I skjemaets punkt «Beskrivelse…» ønskes kun en kort informasjon på 5-10 linjer. I forslagsskjemaet kan også legges ved mer utfyllende beskrivelse og begrunnelse for hvordan de 5 kriteriene for rangering av kandidaten er oppfylt:

  • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial
  • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  • Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data
  • Samhandling på tvers i forvaltning

Vedlegget kan også sendes til Offentlig sektors dataforum v/ Harald Jørgensen, epost haraldj@getmail.no. (t: 930 13 039)

Prisen deles ut på NOKIOS 2019 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (29.-31. oktober) – i Trondheim.

Det skal lages en film på max 2 min som presenterer de 3 finalistene før utdelingen i plenum. NOKIOS har ansvaret og bekoster videoproduksjonen når juryen har innstilt finalistene. Alle kandidatene må derfor forberede materiell til en presentasjon på ca 2 minutter i tilfelle de går til finalen:

  • Lag en enkel skisse av filmen/tidslinjen i Powerpoint eller Word som viser rekkefølgen av bilder og filmsnutter.
  • Forklar hvilken tekst som hører til hvilket bilde/illustrasjon i presentasjonen.
  • Det samme gjelder filmklipp. Er det tekst som ønskes vist sammen med filmen så presiser dette.
  • Filformater har ingen betydning, men påse at det har så høy oppløsning som mulig.

Med vennlig hilsen

Karianne Thun

( Leder)

Kommentarer er stengt.