RAPPORT: OSDFs-STUDIETUR «PERSONVERNFORORDNINGEN» BRUSSEL 2.-4. APRIL 2019

OSDFs studietur 2019 gikk til EU-Brussel. Vi ønsket å få en større forståelse av lovutviklingen for forordningen; om hvordan den er blitt til og hvordan den skal følges opp i EU. 2019 er det første hele året med nytt personvernregelverk, samtidig som vi alle forhåpentligvis har lært noe av 2018 og det store GDPR-fokuset.

Utenfor EU-PARLAMENTET

Utenfor EU-PARLAMENTET foto: Hilde Husebye Auberg

 

Den viktige Personvernforordningen (GDPR) har OSDF vært opptatt av i lengre tid. Vi arrangerte et temamøte 19. sept 2017 med 70 deltakere. Vi arrangerte denne studieturen for å ligge i forkant av utviklingen.

Takk til Hallstein Husand, Datatilsynet som var med å planlegge studieturen! Han hjalp oss med viktige kontaktpersoner i Brussel, slik at vi fikk møter med EFTA, EAS, EU-DELEGASJONEN, EU-PARLAMENTET ( STORTINGETS EU-KONTOR)  OG MICROSOFT NORGE . Disse møtene ble meget informative og vellykkete! (Dette midt i en travel tid  pga BREXIT – som ikke var avklart)

Takk også til deltakerne som bidro til en interessant, lærerik og trivelig studietur!

OPPFØLGING VIDERE I OSDF

Erfaringen og lærdom fra denne studieturen tar vi med oss videre i OSDFs arbeid og aktiviteter: temamøter, fyrlyktpris nettverksbygging og framtidige studieturer. Har du forslag til OSDF om noe av dette, vil vi gjerne høre fra deg!

Reiseledere: Karianne Thun (leder) og Harald Jørgensen (sekretær)

DENNE RAPPORTEN  (er digital oginneholder linker til bl.a  program, presentasjoner og korte referater)

INNHOLD

  1. Invitasjonen til medlemmene
  2. PROGRAM og Opplysninger for deltakerne OSDFs studietur Brussel 010419
  3. MØTER (med presentasjoner og korte referater)

3.1  EFTA/ESA

3.2                EU-PARLAMENTET

3.3. EU-DELEGASJONEN

3.4               MICROSOFT TECNOLOGY  CENTER

 

  1. Viktige navn og kontakter for studieturen
  2. DELTAKERE

Det var stor interesse for å delta på studieturen, men flere kunne dessverre ikke delta pga presserende arbeidsoppgaver i Norge.

Kommentarer er stengt.