INNKALLING: ÅRSMØTE I OSDF 19.MARS 2019 kl. 14.00

Sted: Tollbugata 20, Oslo (Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet)

Møtet er åpent for alle medlemmer, dvs. ansatte i medlemsvirksomhetene.

Kun én representant fra hver medlemsvirksomhet har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtets dagsorden :

 1. 1. Konstituering av årsmøtet
 • godkjenning av innkalling
 • valg av ordstyrer
 • valg av referent
 • valg av protokollunderskrivere
 • godkjenning av dagsorden
 1. Årsberetning
 2. Resultat-regnskap
 3. Revisjonsberetning fra revisor
 4. Innkomne forslag (må være innsendt innen 1. uke før møtet)
 5. Valg av styre
 6. Valg av revisor
 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Forslag til budsjett for styreperioden 2019

For Offentlig sektors dataforum.

Karianne Thun (Leder)

For eventuelle spørsmål: Karianne Thun kth@imdi.no eller Harald Jørgensen; haraldj@getmail.no Pg av adgangskontroll bes deltakere melde seg på innen kl.10 den 19. mars til  haraldj@getmail.no

Dokumenter til årsmøtet

Årsberetning 2018 for OSDF

Regnsakap_OSDF_2018

Revisjonsberetning_OSDF_2018

2019 OSDF BUDSJETTFORSLAG til ÅRSMØTE for 2018

Kommentarer er stengt.