TEMAMØTE og ÅRSMØTE I OSDF

Mandag 19. MARS 2018

kl. 12.00 -14.00: Temamøte: Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret

Linker:

kl. 14.15-15.45: Årsmøte i OSDF

 Sted: Oslo i Difis lokaler Grev Wedels plass 9 (kart)

Påmelding til møtene: https://response.questback.com/difi/osdf0118

Temamøtet

er åpent for alle medlemmer, dvs. ansatte i medlemsvirksomhetene. Det vil legges ut mer informasjon om møtet på disse nettsidene etter hvert.

Årsmøtet

Forslag til årsmøtet må være innsendt innen 1. uke før møtet. sekretariat@dataforum.no

Kun én representant fra hver medlemsvirksomhet har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtets dagsorden :

 1. Konstituering av årsmøtet
 • godkjenning av innkalling
 • valg av ordstyrer
 • valg av referent
 • valg av protokollunderskrivere
 • godkjenning av dagsorden
 • Årsberetning
 1. Resultat-regnskap
 2. Revisjonsberetning fra revisor
 3. Innkomne forslag (må være innsendt innen 1. uke før møtet)
 4. Valg av styre
 5. Valg av revisor
 6. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Forslag til budsjett for styreperioden 2018

 For Offentlig sektors dataforum

Harald Jørgensen (sekretær)

Kommentarer er stengt.