De 3 finalistene til Fyrlyktprisen 2017

Det kom forslag om 8 kandidater til prisen: 3  ble plukket ut som finalister, før en endelig rangering av disse ble gjennomført. Alle kandidatene ble ansett som gode.

De 3 finalistene (I alfabetisk rekkefølge)

  • BarentsWatch – Felles Ressursregister ( Kystverket )
  • eInnsyn ( Difi og Oslo Kommune )
  • Min Side ( Oslo Kommune )

De 3 kandidatene vil presentere sine prosjekter og prisen deles ut av minister Sanner under plenum i NOKIOS konferansen: onsdag 1. november kl. 10:00 – 11:30

Juryen har bestått av John krogstie, leder (NTNU), Dag Wiese Schartum, (UiO), John Wahlstrøm (Bærum kommune) og Ingvil Hovig (utenriksdepartementet, MFA). Her er deres vurdering av kandidatprosjektene

BarentsWatch Felles Ressursregister ( Kystverket )

Nytteeffekten av denne løsningen er åpenbart stor, og den er dessuten svar på en aktuell og viktig utfordring basert på nyskapende bruk av teknologi.  Det representerer også en støtte for nødvendig samhandling. Det endelige svaret på om dette systemet kan tas i bruk i bred sammenheng, avhenger etter juryens mening av hvor godt man greier å sikre det. Potensielt kan et slikt system utgjøre en sårbarhet ift. ulovlig etterretning mv, men vi finner at systemet har stort potensiale.

eInnsyn ( Difi og Oslo Kommune )

Kandidaten er eksempel på hvordan teknologiske muligheter endrer på grunnleggende forståelser/strategier i forvaltningen, ved at det skjer en endring fra etterpå- til forhåndsklassifisering av offentlige saksdokumenter. Tilnærmingen har generell anvendelse og overføringsverdi til kommuner. I den grad forhåndsklassifisering som nevnt skjer, vil det gi store besparelser, jf. nylig erfaringer med «misbruk» av dagens oep.no og begrensningene dette har gitt for pressen og andre. Stor nytteverdi. Er brukerorientert på en måte som ikke utløser arbeid hos forvaltningen.

 Min Side ( Oslo Kommune )

Denne løsningen inneholder flere funksjoner enn i tradisjonelle Minside-løsninger. Særlig vil juryen berømme muligheten fra å kommunisere tilbake til kommunen fra postkassen, og mulighetene for å tegne abonnement for visse sakstyper og områder. Grensesnittet med bruk av kart er suverent, og fra kartet kan en gå rett inn i saksinnsyn og få tilgang til full dokumentliste og dokumenter i fulltekst når disse ikke er underlagt taushetsplikt. Også denne tjenesten er basert på forhåndsklassifisering, noe som gjør at «eInnsyn» ikke er alene om denne tilnærmingen.

Kommentarer er stengt.