«GDPR – betydning for utvikling og test»- Temamøte 19. september 2017

(25. sept: Vi har nå lagt ut link til presentasjonene fra møtet i teksten)

Møtet er gratis og åpent for alle – med muligheter til å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. (Ansatte i offentlig sektor prioriteres ved eventuell fulltegning)

TID:
Tirsdag 19. september
kl. 13:00 – 15:30  (møt opp i god tid for registrering)

STED:  DIFI, Møterom: Plenum 1,  2.etasje

Grev Wedels plass 9 (kart)

Påmeldingsfrist fredag 15. september kl. 12.

BAKGRUNN

Den nye personvernforordning gjelder fra mai 2018, og temamøtet vil ta opp bl.a.:

  • Må vi gjøre noe med våre utviklings- og testmiljøer?
  • Er det behov for anonymisering av testdata, og hva da med integrasjoner mot f.eks folkeregisteret?

Eva Jarbekk (partner i Føyen Torkildsen), vil innlede og lede oss gjennom temamøtet

Eva Jarbekk er en av landets fremste personvernadvokater. Hun bruker mesteparten av sin tid som advokat og partner i Føyen Torkildsen hvor hun arbeider med skytjenester, personvern og generelle IKT-problemstillinger. Eva går gjennom de juridiske utgangspunktene i GDPR og gir en oppdatering på hvordan reglene forstås og hva som kan være mulige løsninger.

Margrethe Myrstad Bedregal er ansatt i testsenteret til Skatteetatens IT- og Servicepartner og er testleder i Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret.

Tore Sletten ansatt i testenteret i NAV med fokus på testdata og testautomatisering.

Han er med i arbeidsgruppen testautomatisering, som også er en del av det tverretatlige samarbeidet om test.

Disse to vil fortelle om det tverretatlige samarbeidet om test, og informere om hvordan man jobber med test og testdata i den pågående moderniseringen av folkeregisteret, hvor da personvernet vil bli ivaretatt i testgjennomføringen

Påmeldingsfrist fredag 15. september kl. 12. (15. september: Temamøtet er dessverre fulltegnet!) 

Les mer om GDPR:

https://www.datatilsynet.no/Regelverk/EUs-personvernforordning/

For spørsmål: Kontakt Karianne Thun kth@imdi.no eller Harald Jørgensen; haraldj@getmail.no

Velkommen!

For Offentlig sektors dataforum

Karianne Thun

Leder

 

Kommentarer er stengt.