Kom med forslag til kandidater til FYRLYKTPRISEN 2017!

Logo Fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2017 dele ut Fyrlyktprisen for 14. gang!  Kom med forslag til kandidater!

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå kandidater!

Prisen vil bli tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Offentlig sektors dataforum inviterer virksomheter og enkeltpersoner til å bidra til nominasjonen av gode kandidater. Egnede kandidater kan for eksempel vise til en tjeneste, et system, en standard eller en god anvendelse på tvers av forvaltningsnivåene.

Kriteriene for rangering av kandidater er:

* Gjenbruksverdi for andre virksomheter

* Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial

* Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter

* Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data

* Samhandling på tvers i forvaltning

Nominasjonen skal begrunnes i et kort notat på 1-2 sider med henvisninger til kontaktpersoner og eventuelt utfyllende dokumentasjon. På grunnlag av beskrivelsene vil juryen selv, ved behov, ta kontakt med aktuelle forslagsstillere.

Fyll ut Questback-skjema:

Kandidater til Fyrlyktprisen https://response.questback.com/difi/Fyrlykt2017

Du kan eventuelt sende et tilsvarende dokument til Offentlig sektors dataforum v/ Harald Jørgensen (t: 930 13 039), epost haraldj@getmail.no.

Fristen for å foreslå kandidater er 25. august 2017.

Prisen deles ut på NOKIOS 2017 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (31.oktober -2.november) – i Trondheim.

Det skal lages en video på 5 min som presenterer finalistene. Denne vises før utdelingen i plenum. NOKIOS har ansvaret og bekoster videoproduksjonen når juryen har innstilt finalistene.

 

Kommentarer er stengt.