Viktig Notat til medlemmene av Offentlig sektors dataforum (OSDF) – 27. januar 2017

Til medlemmene i Offentlig sektors dataforum (OSDF)
Notat til medlemmene av OSDF 27. januar 2017
– Svarfrist 10. februar fra medlemmene til styret. (epost: haraldj@getmail.no)
– Uke 10 (6.-10. mars) styremøte. Der styret gir en anbefaling til årsmøtet.
– ÅRSMØTET ER PLANLAGT I UKE 17

(Nedenfor er et utdrag fra notatet, les hele notatet som er vedlagt!)

Styret i OSDF har behov for å se på hva OSDF skal være framover?

Dette er diskutert i de siste styremøter. For å ha et bedre beslutningsgrunnlag laget vi en brukerundersøkelse. Den ble lansert under NOKIOS i november 2016. Besøkende på OSDFs stand ble invitert til å besvare undersøkelsen. I epost til medlemmene 7. november ble også alle våre medlemsvirksomheter inviterte til å delta i undersøkelsen som ble lagt ut på OSDFs nettsider (dataforum.no). Undersøkelsen fikk 49 respondenter, og viste at mange godt fornøyde med OSDFs aktiviteter og ser behovet for et eget forum for offentlige ansatte. (Svarene fra brukerundersøkelsen er vedlagt).

I styremøte 5. desember var det enighet om at denne brukerundersøkelsen og styremedlemmenes egne inntrykk skulle danne bakgrunn for diskusjonen i styret om OSDFs framtid.

På styremøte 16. januar i år var temaet: Strategisk diskusjon om hva OSDF skal være.

Styret hadde en diskusjon rundt disse problemstillingene:

  • Skal OSDF fortsette i en annen form eller i dagens form?
  • Hva slags rolle, skal kun være et strategisk og/eller operativt forum.
  • Hvem skal sitte i styret?

Styret vil komme med et forslag om endringer av OSDF til årsmøtet i år

Uti fra brukerundersøkelsen og styremedlemmenes egne erfaringer mener styret det kan fortsatt være et behov for et eget dataforum for offentlige ansatte. For de som har behov for erfaringsutveksling, felles referanser og nettverk. Her kan OSDF fylle en rolle. Et OSDF som ikke er på strategisk, men operativt nivå. Da må det sees på sammensetningen i styret og hvilke funksjoner som skal dekkes.

Som et grunnlag for styrets forslag til årsmøtet om endringer inviteres medlemmene innen 10. februar til å svare på:

  • Hvordan kan OSDF driftes videre for de som har behov for erfaringsutveksling, felles referanser og nettverk?
  • Konkret forslag til aktiviteter som: møter, studieturer, fyrlyktpris o.a.
  • Hvordan bør styret være sammensatt?
  • Er det engasjerte medlemmer som ønsker å stille til valg på årsmøtet?

Tidsplan/frister:

  • Dette notatet sendes ut 27. januar til medlemmene.
  • Svarfrist 10. februar fra medlemmene til styret.
  • Uke 10 (6.-10. mars) styremøte. Der styret gir en anbefaling til årsmøtet.

(LES HELE NOTATET SOM ER VEDLAGT!)

Med vennlig hilsen

For styret i OSDF, Harald Jørgensen, Sekretær

Vedlegg:

Kommentarer er stengt.