OSDFs FYRLYKTPRIS 2016. De tre finalistene

Offentlig sektors dataforum representerer i dag både statlig og kommunal sektor. 12 gode prosjekter ble foreslått til årets fyrlyktpris. Her er de 3 som nådde opp til finalen (i alfabetisk rekkefølge). Under åpningsplenum på NOKIOS den 2. november vil prosjektene bli presentert og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner utpeker vinneren.

«Bil i Oslo-appen»  – v/ Oslo Kommune

En skole for framtida – v/ Trondheim kommune

Når vannet truer – GIS finner flomvegene v/ Rune Bratlie, Nedre Eiker kommune

MER OM DE 3 FINALISTENE

«Bil i Oslo-appen»  – v/ Oslo Kommune

Appen tilbyr en rekke funksjoner, som gjør det enkelt å betale for parkering på offentlige avgiftsplasser i Oslo. Man kan både stoppe og forlenge parkeringen uten å gå tilbake til bilen, og få beskjed når p-tiden er i ferd med å utløpe.

(Link til den offisielle side for parkering i Oslo kommune med linker til iPhone og Android – versjonene.)

En skole for framtida – v/ Trondheim kommune

Trondheim kommune satser gjennom et helhetlig og omfattende arbeid, å transformere Trondheimsskolen til en skole for framtida.

Kjernen er Digitalt førstevalg og IKT i Trondheimsskolen basert på felles strategi og arkitektur innen oppvekst og skole som bringer sammen både det administrative og det pedagogiske arbeidet. Et sentralt mål har vært å oppnå en mer lik digital praksis i Trondheimsskolen, og derved bidra til å utjevne digitale skiller mellom skolene i Trondheim kommune.

Når vannet truer – GIS finner flomvegene

v/ Rune Bratlie, Nedre Eiker kommune

Rune Bratlie har utviklet en beregningsmodell og et programsystem som simulerer vannløpenes vei ved store nedbørmengder. Systemet bygger en terrengmodell fra kommunes kartdata og lar denne «oversvømmes» av data fra NVE om aktuelle vassdrag.

Systemet er bygget ved bruk av fri programvare og er fritt tilgjengelig i hele kommunesektoren og for andre interesserte. Det er tatt i bruk i minst 40 kommuner, og kan benyttes til detaljerte risikovurderinger og håndtering av overvann i arealplaner og byggesaker.

Kommentarer er stengt.