RAPPORT FRA OSDFs-STUDIETUR ESTLAND 25.-27. MAI 2016

OSDF-studieturen i 2016 gikk til Estland; som etter murens fall på 90-tallet har bygd opp en digital offentlig sektor fra bunnen av. Nasjonale løsninger og standarder har hatt stor betydning for den digitale utviklingen i Estland (Se f.eks. Components for Digital Society).  På disse nettsidene finner du rapport fra studieturen.

Det er en digitale rapport med linker til program, referater og presentasjoner.

INNHOLD

FORORD OG TAKK

  1. Invitasjon til MEDLEMMENE studietur Estland
  2. Programmet
  3. Linker til referat og presentasjoner fra møtene:

Den norske ambassaden

3.1 Estonian-Norway ICT Innovasjon Norge

IT samarbeid mellom Norge og Estland, ved Urmas  Lepik, Innovasjon Norge, Estland
PRESENTASJON: Estonian-Norway ICT Innovasjon Norge
REFERAT:  møte i ambassaden

3.2 Ambassadør Dagfinn Sørli

En generell orientering om ulikheter/likheter mellom Norge og Estland, ved ambassadør Dagfinn Sørli.
PRESENTASJON: Ambassadør Sørli
REFERAT: møte i ambassaden

 

RIA – Information System Authority

Short Summary of 3.3, 3.5 and 3.6
3.3 E-Solutions in Norway – Best practices and challenges. Pia Jøsendal
PRESENTASJON:
PIA VJ incl notes Norwegian eSolutions presented at RIA

 

3.4 eID: Vallo Veinthal/Mark Erlich
PRESENTASJONER: eID in Estonia
mID in Estonia
REFERAT: Bruk av eID

 

3.5 RIHA – Administration system for the state information system RIHA: Priit Parmakson
PRESENTASJON: Introduction of RIHA
REFERAT: KOMMER

 

3.6 X-Road – Data Exchange Layer. Heiko Vansalu
PRESENTASJON: X-road
REFERAT: KOMMER

 

Nordic Digital Day (NDD)

 3.7 Generelt fra Nordic Digital Day og linker
 3.8 Data driven road administration in Norway v/ Hilde Austbø
Data driven road administration in Norway
Data driven road administration in Norway – summary of speech

 

4.0  Deltakere på studieturen

Kommentarer er stengt.