Program, presentasjonene og video fra «Skytjenester i vinden» -Temamøtet 20. juni 2016

Det var stor interesse for «Skytjenester i vinden» med 70 påmeldte. Nedenfor er lagt ut presentasjonene og video fra møtet

PROGRAM

(I programmet nedenfor er det linker til presentasjonene (i pdf- og pptx-format) og video på YouTube

12:00

Innledning

Ellen Strålberg, Difi og styremedlem i OSDF. (pdf, pptx, video)

  1. Ny Nasjonal strategi for skytjenester.Seniorrådgiver Mona-Naomi Lindtvedt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (15 min) (pdf, pptx, video)
  1. NAVs private sky – next step

Frode Sundby, tjenesteansvarlig for NAV Skya (25 min) (pdf, Skya i korte trekk – pptx, video)

(Sundby arbeider i et DevOps-team som lager plattform- og automatiseringsløsninger for NAVs applikasjonsportefølje.)

  1. Bruk av skytjenester i Direktoratet for e-helse
    Seksjonssjef for Løsningsutvikling Anders Ravik, Direktoratet for e-helse (25 min) (pdf, pptx, video)

(Ravik har ansvar for arkitektene som jobber med helsenorge.no, e-resept, Kjernejournal og Grunndata. Han har arbeidet med utredningen En innbygger en journal i Helsedirektoratet)

12:40 Pause og kaffe

  1. Kartverkets Geodatasky
    IT-sjef – Arkitektur og porteføljestyring – Jan Stensby (25 min) (pdf, pptx, video)

(Stensby arbeider med strategier og helhetlig styring av IT-porteføljen for å dekke Kartverkets mangfoldige behov og gi samfunnet enkel tilgang til gode geografiske data og –tjenester)

  1. Digital samhandling i praksis

Randi Thomsen prosjektleder i DSS. Fabian Forster (Systemintegrasjon AS) og Ole Kristian Mørch-Storstein (Puzzlepart AS) for tiden rådgivere hos DSS (25 min) (pdf, pptx, video)

(Randi Thomsen:. Prosjektleder for « Sammen om jobben»- prosjektet som leverer nye digitale samhandlingsløsninger til departementetsfellesskapet.

Ole Kristian Mørch-Storstein: Seniorkonsulent i Puzzlepart. SharePoint Guru og innleid til DSS i forbindelse med utviklingen av digitale samhandlingsløsninger.

Fabian Forster: Løsningsarkitekt i Systemintegrasjon. Innleid til DSS i forbindelse med arkitekturutvikling og utviklingen av nye digitale samhandlingsløsninger)

Diskusjon

14.30 Slutt

Kommentarer er stengt.