Kom med forslag til kandidater til FYRLYKTPRISEN 2016 !

Logo Fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2016 dele ut Fyrlyktprisen for 13. gang!  Kom med forslag til kandidater!

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå kandidater!

Prisen vil bli tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Offentlig sektors dataforum inviterer virksomheter og enkeltpersoner til å bidra til nominasjonen av gode kandidater. Egnede kandidater kan for eksempel vise til en tjeneste, et system, en standard eller en god anvendelse på tvers av forvaltningsnivåene.

Kriteriene for rangering av kandidater er:

* Gjenbruksverdi for andre virksomheter

* Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial

* Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter

* Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data

* Samhandling på tvers i forvaltning

Nominasjonen skal begrunnes i et kort notat på 1-2 sider med henvisninger til kontaktpersoner og eventuelt utfyllende dokumentasjon. På grunnlag av beskrivelsene vil juryen selv, ved behov, ta kontakt med aktuelle forslagsstillere.

Du kan foreslå din kandidat ved å fylle ut Questback-skjemaet:

https://response.questback.com/difi/fyrlykt2016/

Du kan eventuelt sende et tilsvarende dokument til Offentlig sektors dataforum v/ Harald Jørgensen (t: 930 13 039), epost haraldj@getmail.no.

Fristen for å foreslå kandidater er 26. august 2016.

Prisen deles ut på NOKIOS 2016 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (1.-3.november) – i Trondheim.

Nytt i år: Til presentasjonen av finalistene skal det lages en video på 5 min, som blir spilt av under NOKIOS- første plenums-sesjon (1.11.2016). NOKIOS har ansvaret og bekoster dette når juryen har innstilt finalistene.

Kommentarer er stengt.