«Skytjenester i vinden» – Invitasjon til Temamøte 20. juni 2016

Denne våren lanserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en Nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Digital agenda beskriver skytjenester som «skalerbare tjenester som leveres over nett.

Mandag 20. juni kl. 11:45 – 14:30. Sted: Difi, Grev Wedels plass 9 (kart). Møtet er åpent for alle med muligheter til å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. Gratis deltakelse. (Møtet er for ansatte i offentlig sektor)

Bakgrunn

Den viktigste forskjellen mellom skytjenester og mer tradisjonell tjenesteutsetting er forretningsmodellen, der kunden bare betaler for den kapasiteten som er brukt.»  I Digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter pålagt å vurdere skytjenester på linje med andre alternativer når de skal anskaffe nye IKT-løsninger.

Mens Digital agenda og den nye nasjonale strategi handler om nasjonal retning og prinsipper, så vil Offentlig sektors dataforum se på hva dette betyr for virksomhetene i praksis. Hvordan omsetter man nasjonale strategier til faktisk realisering? Hvordan gå fram? Hvordan utnytte mulighetene?

Vi har invitert noen offentlige virksomheter som vil fortelle hva de har tenkt og gjort for å utnytte de mulighetene som ligger i skya!

Program (oppdatert 20. juni)

(Presentasjonene og vidoe fra møtet er lagt ut i på denne side)

11:45 Registrering og kaffe

12:00
1. Ny Nasjonal strategi for skytjenester. Seniorrådgiver Christine Hafskjold, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (15 min)
2. NAVs private sky – next step
Frode Sundby, tjenesteansvarlig for NAV Skya (25 min)
3. Bruk av skytjenester i Direktoratet for e-helse
Seksjonssjef for Løsningsutvikling Anders Ravik, Direktoratet for e-helse (25 min)

12:40 Pause og kaffe (15 min)

4. Kartverkets geodatasky
IT-sjef – Arkitektur og porteføljestyring – Jan Stensby (25 min)
5. Digital samhandling i praksis
Randi Thomsen prosjektleder i DSS. Fabian Forster (Systemintegrasjon AS) og Ole Kristian Mørch-Storstein (Puzzlepart AS) for tiden rådgivere hos DSS (25 min)
6. Diskusjon (15 min)

14.30 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet. (For siste oppdaterte program: dataforum.no)                  

Påmelding innen 15. juni kl. 09.00 Meld deg på så snart som mulig til temamøtet via påmeldingsskjemaet: https://response.questback.com/difi/skytjenester/  Påmelding er nødvendig pga av servering og inngangskontroll..(Skulle du ved påmelding få automatisk beskjed om at det er fulltegnet, kan du sende en henvendelse til haraldj@getmail.no i fall det er noen som trekker seg)

For faglige spørsmål til temamøtet: Ellen Strålberg, ellen.stralberg@difi.no. For øvrige spørsmål: Harald Jørgensen; haraldj@getmail.no

Velkommen!  For Offentlig sektors dataforum. Geir-Vengen Hansen, leder

Kommentarer er stengt.