Invitasjon til OSDFs studietur til Tallin, Estland 25. – 27. mai 2016

 

Denne informasjonen er oppdatert 6. mai. De viktigste oppdateringer siden 6. april er:

 • Torsdag 26.mai er det møte i RIA med mange temaer og vi har forlenget utvidet møtetid fra 3 til 4 timer.
 • Frister for påmelding: Nordic Digital Day er UTSATT TIL 10. mai (du må selv melde deg på hos NDD!). Fristen for hele OSDF-studieturen var 6. mai via påmeldingsskjemaet. (Etter 6. mai må tas direkte kontakt om ev. påmelding:  haraldj@getmail.no)
 • Det er pr. 6. mai 13 påmeldte.

Offentlig sektor i Norge står framfor utfordringer og muligheter på digitaliseringsområdet som vi ikke helt kjenner. Vi ønsker samordning på tvers, men vi ser vi har mye å lære av andre land som har en bedre integrert offentlig sektor. OSDF tilbyr medlemmene studietur med eget program som kombineres med Estonian ICT Week  (27. mai – 3. juni).

På en måte kan man si at et land som Estland, som gjenoppsto etter murens fall etter mange år under Sovjetunionen, hadde et gunstig utgangspunkt ved at man ikke hadde en legacy av gamle systemer. På den annen side bygges det fort opp legacy, så hvordan Estland har bygget opp og forvalter og videreutvikler sin infrastruktur for offentlige tjenester burde absolutt være av interesse også fra et norsk perspektiv når vi jobber med nye løsninger for samordning.

Staten har iverksatt omfattende prosjekter som krever samhandling på tvers av forvaltningsnivåer. Sikker digital post, nytt kontakt- og reservasjonsregister og A-ordningen er eksempler på dette.

Hvorfor nettopp Estland?

Nasjonale løsninger og standarder har hatt stor betydning for den digitale utviklingen i Estland (Se f.eks. Components for Digital Society). Hvilke erfaringene har offentlig sektor i Estland med de nasjonale løsningene – blir de tatt i bruk etter hensikten? Hvordan har esterne fulgt opp og gjennomført sin digitaliseringsstrategi?

Offentlig sektors dataforum ønsker å bidra til at offentlig sektor i Norge får et bedre erfaringsgrunnlag for å kunne videreutvikle fremtiden lokale og nasjonale løsninger uten å bygge opp nye mastodont-systemer som ikke lar seg videreutvikle. Dette ønsker vi å gjøre ved å dele erfaringene fra Estland med våre medlemmer.

OSDF-studieturen er 25.-27. mai 2016.

Den siste dag av studieturen er deltakelse på Nordic Digital Day 27.mai, som er starten på Estonian ICT Week  (27. mai – 3. juni). Det er derfor mulighet for deltakerne på vår studietur og fortsette på andre arrangementer i ICT-WEEK f.eks. Tallinn e-Governance conference, 30.-31. mai.

Program

(Det tas forbehold om endringer og feil. Følg med på disse nettsidene til OSDF: dataforum.no  som oppdateres !) 

Onsdag 25.mai

Avreise: Norwegian Oslo-Gardermoen kl. 10:35 ankomst Tallin kl. 13.05 Dette er OSDFs reiseforslag. Deltakerne velger selv fly og ordner billetter (lavpris++  NOK 499 pr. 30. april)

Torsdag 26. mai

09:00 – 10:30 Møter i den norske ambassaden (Norra Suursaatkond, Harju 6):

 • IT samarbeid mellom Norge og Estland, ved Tina Link, Innovasjon Norge, Estland
 • En generell orientering om ulikheter/likheter mellom Norge og Estland, ved ambassadør Dagfinn Sørli. Åpent for spørsmål

10:30     Avslutning i ambassaden – Avreise til RIA. (3,7 km ca 12 min med forhåndsbestilt buss/taxi)

11:00- 15:30       Møter i RIA (Pärnu maantee 139a. RIA: Information System Authority – en parallell til norske Difi. Mer om temaene og detaljert innhold lenger ned)

11:00-12:00        X-ROAD

12:00-12:30        Lunch (1st floor Pärnu Cafe Amps, cafe and bistro)

12:30-15:30        RIHA, eID and presentation about Norway

15:30                   Avreise til hotellene

RIA har laget et detaljert program; vi har kommet med følgende ønsker:

 • Estonian policy and strategy on digitization
 • Public Key Infrastructure ­- PKI
 • Status of the existing solutions such as X-roads
 • Approach for development and evolution of applications to avoid building legacy and technical debt
 • The administration system for the state information system RIHA. And especially the use, and experience of using standards from ISA in this context.
 • Distribution of data and practicing the “once only” principle.
  • Information that is collected from the citizens and enterprises
  • Basic data in registries
  • Distribution of unstructured messages and documents

Vi gir i møtet en kort orientering om Norge for våre verter i RIA om: „the e-solutions in Norway? Best practices, problems etc.“

15:30 Avreise til hotellet

Torsdag 26. mai, kveld

Fellesmiddag (inkludert i deltakeravgiften):  sosialt samvær og nettverksbygging for de norske deltakerne og våre estiske og norske kontakter som ønsker å delta.

Fredag 27. mai: Nordic Digital Day 2016

“This year, the Nordic Digital Day will be all about data-driven societyThe aim is to explore how different countries are deploying practices of data analytics, data-driven decision making, future prediction and innovation in public sector.” The conference will be held at the Swissôtel Tallinn (Tornimäe Street 3) in Tallinn City Centre.

Se hele programmet: https://e-estonia.com/nordicday/program/  (11 foredrag fra 7 land)

Norge er representert ved: Hilde Austlid, Statens vegvesen, (hun deltar også på OSDF-studieturen)  som vil presentere IT-prosjekter på Nordic Digital Day: «The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) has several initiatives for collecting, using and sharing data. The presentation focuses on two of the largest and most important initiatives: the Datex project and the Norwegian Road Database. Data from both of these initiatives are shared openly with the public. In the Datex project, real-time information about traffic, travel times and weather is collected and used in the NPRA’s work. The Norwegian Road Database contains the road network, roadside installations, and events such as accidents. In addition to these two initiatives, the NPRA will talk about its experience with having a central coordinating unit for sharing data with the public.”

Nordic Digital Day slutter: 16.00-18.30 Networking and cocktail

Fredag 28. mai – kveld

Hjemreise: Etter Nordic Digital Day.

Om man ikke kan bli med helt til slutt på Nordic Digital Day, er hjemreiseforslag:

Adria airways ca. NOK 800. Tallin kl. 18:40 – Oslo kl 19:15. Eller: Tallin kl. 19.20 – Oslo 21.50 (via København) ca. NOK 894

Alternativt kan deltakere som ønsker det selv melde seg på videre deltakelse i ICT-week (27.mai-3.juni): Some of the ICT Week events are with fee or with invitations. The conference websites have the most updated information. The information about different conferences can be found at http://www.ictweek.eu/

For eksempel:

PRAKTISK

Hotell: Det er mange gode hoteller i Tallin. OSDFs har greid å reservere 15 rom på Radisson Blue Sky hotel, som et felleshotell for deltakerne. Det ligger sentralt nær konferansehotellet Swissotel og ca 1 km fra gamlebyen. Pris ca. 164 (+frokost 15) Euro/natt. OSDF har også reservert 10 rom på et rimeligere hotell bare 400 m unna, Tallink City Hotel  Ca 84 Euro/natt inkludert frokost.  Ved påmelding gir du beskjed om du ønsker å bruke disse reservasjonene. Du kan gjerne selv bestille på et av felleshotellene eller andre hotell, gi da beskjed om du gjør det.

(Hotelrommene er reservert og garantert med privat Visakort og det må derfor avtales etter påmelding hvordan disse betales av deg. Rommene kan benyttes som dobbeltrom eller enkeltom. Ubenyttete reservasjoner vil bli avbestilt 20. mai.)

Deltakeravgift:  kr. 3.000.  Dekker fellesmiddag, noe transport mellom møter og planlegging/administrasjon.  Faktura sendes etter påmelding.

Statens satser 2016 Estland: kost kr 600, overnatting dekkes etter regning

Deltakerantall:  Vi har en grense på ca 25 deltakere.

Rapport fra studieturen: Etter hver studietur utformes en rapport som legges ut på våre nettsider: dataforum.no. (Tidligere rapporter)

PÅMELDING

Frister

 1. Du må selv registrere deg på Nordic Digital Day innen 10. mai. (Gratis og deltakelsen er vårt program fredag 27.mai)
 2. Frist for påmelding til studieturen (via questback-skjema): 6. mai. Etter denne dato må du eventuelt ta direkte kontakt med sekretær Harald Jørgensen Haraldj@getmail.no  mob:93013039
 3. Frist for innbetaling av deltakeravgift kr. 3.000 er 10 dager etter påmelding. Oppgi faktura referanse i påmeldingsskjemaet. Deltakeravgiften dekker fellesmiddag, noe transport mellom møter og planlegging/administrasjon.

PÅMELDINGSSKJEMA : https://response.questback.com/difi/tallinn

Det er viktig for planleggingen å vite hvor mange som kan være interessert i en slik studietur. Du kan derfor også i skjemaet gi tilbakemelding om:

 • Jeg har ikke helt bestemt meg, men ønsker å bli holdt orientert om turen

Deltakerantall:  Vi har en grense på ca 25 deltakere, og det er pr 30. april 12 påmeldte.

Viktige linker: ICT-Estonia

https://www.ria.ee/en/                                    Information System Authority

https://e-estonia.com/nordicday/                 THE NORDIC DIGITAL DAY 2016

http://www.ictweek.eu                                     Estonian ICT Week 2016

https://e-estonia.com                                       The Digital Society e-Estonia

https://www.mkm.ee/en                                  Ministry of Economic Affairs and Communications

https://e-estonia.com/e-estonia-showroom/  Smart City–the so-called “Silicon Valley of Estonia”.

Fra NOKIOS 2014 (Video 50 min): Insights from Estonia – World Leaders in the E-state. Government CIO, Deputy Secretary General – ICT Taavi Kotka, Ministry of Economic Affairs and Communications for Estonia: Nokios – Internasjonalt plenum – Insights from Estonia – World Leaders in the E-state

Med vennlig hilsen Harald Jørgensen

Sekretær i OSDF, haraldj@getmail.no  mob: 93013039

Kommentarer er stengt.