Nyhetsbrev: Innkalling til Årsmøte 15. mars 2016, Temamøte: Strategi og handlingsplan for felleskomponenter

 1. OSDF Temamøte og INNKALLING TIL ÅRSMØTE tirsdag 15. mars kl. 10-13 i Difis-lokaler
 • 10-12 Temamøte:«Strategi og handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor»
 • 12-13 OSDF Årsmøte.

Påmeldingsfrist 14. mars kl. 10

 1. Studietur til Estland 25. – 26. mai 2016

Vi planlegger tur til Estland i forbindelse med Nordic day i det som kalles Estonian ICT week. Tema på årets Nordic day er «data driven government». Tidspunkt for Nordic day er 27.5, men vi planlegger reise 25.5 og ha møter 26.5 – blant annet med Ria som vel kan betegnes som Difis søsterorganisasjon.

www.e-estonia.com/nordicday

Estonian ICT Week

Mer informasjon på nettsidene og via epost senere.

 1. Difi arrangerer: Opent møte i Difi om pilot for meldingsutveksling i offentleg sektor mars 2016 kl. 08:00 -15:30 (Påmeldingsfrist 24.02.2016 )

——————Les mer!———————-

OSDF Temamøte og årsmøte tirsdag 15. mars kl. 10-13, i Difis-lokaler

Kl. 10-12 Temamøte: Ny strategi for felleskomponenter.

Kl. 12-13 OSDF Årsmøte.

Kursrom 3 (Greven), 2.etasje, Difi, Grev Wedels plass 9, inngang Myntgata, Oslo, (Kart)

Pga av adgangskontroll og servering må vi ha påmelding, frist 14. mars kl. 10. (Separat påmelding for hvert møte her: https://response.questback.com/difi/2016-1 )

Kl. 10-12 tirsdag 15. mars. Temamøte:

«Strategi og handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor» i Difis lokaler.

Program

 • Registrering og kaffe
 • «Status og videre tiltak» Vidar Holmane, Difi og Skates arbeidsutvalg.
 • Kommentarer ved OSDF-leder John Krogstie
 • Diskusjon ledet av John Krogstie.

Bakgrunnslesing:  https://www.linkedin.com/pulse/strategi-og-handlingsplan-felleskomponenter-i-sektor-vidar-holmane?trk=prof-post

Kl. 12-13 tirsdag 15. mars Årsmøte i OSDF i Difis lokaler

Møtet er åpent for alle medlemmer, dvs. ansatte i medlemsvirksomhetene.

Kun én representant fra hver medlemsvirksomhet har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtets dagsorden :

 1. Konstituering av årsmøtet
 • valg av ordstyrer
 • valg av referent
 • valg av protokollunderskrivere
 • godkjenning av dagsorden
 1. Årsberetning for 2015
 2. Resultat-regnskap for 2015
 3. Revisjonsberetning fra revisor 2015
 4. Innkomne forslag (må være innsendt innen 1. uke før møtet)
 5. Valg av styre
 6. Valg av revisor
 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Forslag til budsjett for styreperioden 2016

……………

3.    Difi arrangerer: Opent møte i Difi om pilot for meldingsutveksling i offentleg sektor 3. mars 2016 kl. 08:00 -15:30 (Påmeldingsfrist 24.02.2016 )

 Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo, (Kart) Påmeldingslink Til påmelding Pris Gratis

Ansvarlig Øivind Langeland, tlf. 934 41 133

Målgruppe: Prosjektledere, arkitekter, IT-sjefer og leverandører.

Generelt

Føremålet med piloten er å prøve ut korleis eksisterande versjonar av sak-/arkivsystem kan takst i bruk for å oppnå rask utbreiing av digital meldingsutveksling, samstundes som det vert lagt til rette for heilheit, fleksibilitet og framtidig endring. I tillegg undersøker piloten korleis meldingsutveksling mellom offentlege verksemder kan sjåast i samanheng med post til private verksemder.

For å lykkast med piloten og det vidare arbeidet er Brønnøysundregistrene, KS og Difi avhengige av eit tett samarbeid med leverandørar av arkivsystem, fagsystem og andre saksbehandlingsløysningar. På møtet vil vi informere om status i piloten og korleis leverandørar og offentlege verksemder kan involvera seg. Det vil også bli mogleik for bilaterale møter med Brønnøysundregistrene, KS og Difi. Møteynskjer meldast til Øivind Langeland (oivind.langeland@difi.no).

Piloten er ein oppfølging av Difi-rapport 2015:3 – løsning for meldingsutveksling i offentlig sektor.

Program

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Innledning ved avdelingsdirektør Torgeir Strypet, Difi
Kl. 09.15 Pilotens formål og bakgrunn ved seniorrådgiver Rune Kjørlaug, Difi
Kl. 09.35 Kommunenes rolle i piloten ved produktansvarlig FIKS/KS SvarUt Astrid Øksenvåg, KS
Kl. 09.50 Pause
Kl. 10.00 Om formidlingstjenesten i Altinn ved løsningsarkitekt Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene
Kl. 10.15 Digital adresseinformasjon for virksomheter ved seniorrådgiver Rune Kjørlaug
Kl. 10.30 Sammenheng med meldingsutveksling til andre parter ved løsningsarkitekt Andreas Rafaelsen, løsningsarkitekt Morten Græsby, Brønnøysundregistrene og seniorrådgiver Rune Kjørlaug
Kl. 10.45 Status i piloten og erfaringer så langt ved utviklingsleder Espen Kørra, Difi,  produktansvarlig Astrid Øksenvåg og
løsningsarkitekt Morten Græsby
Kl. 11.00 Pause
Kl. 11.10 Teknisk demonstrasjon og spørsmål og svar ved utviklingsleder Espen Kørra
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.45 Workshop og bilaterale møter
Kl. 15.30 Takk for i dag

Kommentarer er stengt.