Rapport fra studieturen 2015: «Kommunesammenslåing og digitalisering i Danmark – hva kan vi lære?»

Rapporten foreligger som enkeltkapitler i PDF, som kan leses og lastes ned separat

Innholdsfortegnelse

1        Invitasjonen og målsetting med studieturen

2        Kommunereformen i Norge1 Invitasjonen og målsetting med studieturen

3        PROGRAM Studietur 18.-20. mars 2015

4        Deltakeroversikt og bilder

2015 Deltakerne OSDF studietur København

REFERATER FRA MØTENE

(Referatet fra møtet er merket 5.1 osv. Referatene gir kort og rask informasjon om hva som ble presentert i møtet. De som ønsker mer detaljer kan ogs lese selve presentasjonene som er lagt ved – merket 5.2 osv.)

5        Besøk i den norske ambassaden

5.1    Referat fra møtet med ambassadør Ivar Havnen

5.2    Ambassadør Ivar Havnens presentasjon

6        Besøk i «De danske regioner»

6.1     Besøk i «De danske regioner»

6.2    Carlsen ”Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri»

6.3    M T Hansen ”Sundheds-it i Danmark”

6.4   Regionernes it-arkitekturråd

7        Besøk i “Copenhagen Business School”

7.1     Referat fra møte i “Copenhagen Business School”

7.2   Presentasjon Henriksen “Implementation of Digital Signature”

8        Besøk i Digitaliseringsstyrelsen (DIGST)

8.1   Program for besøket hos DIGST

8.2   Besøk i Digitaliseringsstyrelsen (DIGST)

8.3   Velkommen – introduktion til dansk offentlig digitalisering

8.4  Obligatorisk digital selvbetjening (”bølgerne”) og Digital Post

8.5  Fællesoffentlige løsninger og komponenter

9        Møte med Kommunernes Landsforbund (KL) og KombIT

9.1  Referat fra møtet med Kommunernes Landsforbund (KL) og KombIT

9.2  Digitalisering i den kommunale sektor

9.3  Kommunernes it-fællesskab KOMBIT

Kommentarer er stengt.