Temamøte 10. september 2015: «Økt informasjonsutveksling – hva er det verdt og hvordan få det til?»

Offentlig sektors dataforum (OSDF) inviterer til Temamøte torsdag 10. september 2015 kl. 12:15 – 14:30 i Direktoratet for forvaltning og IKT, Grev Wedels plass 9
Temamøtet ble tatt opp på video og lagt ut på YouTube. (Se programmet)

Bakgrunn for temamøtet: Offentlig sektor behandler enorme mengder data som er helt sentrale for at de ulike virksomhetene skal kunne utføre sine oppgaver. Dessverre er det fortsatt slik at hver enkelt virksomhet henter inn data fra brukerne til sin saksbehandling selv om mange dataelement kunne vært hentet fra andre avdelinger eller systemer i egen virksomhet eller fra andre offentlige virksomheter som allerede har hentet inn samme informasjonen.

Dette skjer dels fordi mange offentlige virksomheter ikke helt har oversikt over hvilke data de sitter på selv, dels fordi de ikke vet hva andre forvalter, men også fordi de ikke vet om informasjon som andre behandler kan dekke deres behov.

Mange trender viser at god behandling av data blir avgjørende for hvordan både private og offentlige virksomheter klarer å løse sine oppgaver i fremtiden. En fersk undersøkelse fra Norstat viser at 75% av de som er spurt mener at deres virksomhet kommer til å behandle mer informasjon i fremtiden, 98% av de spurte mener at deres virksomhet kan få et fortrinn ved å utnytte data bedre. Samtidig gjør trender som åpne data, stordata (big data), internet of things og cloud computing at offentlige virksomheter i større grad enn før må forvalte informasjonen sin på en god måte.

På dette medlemsmøtet gjennomgår DNV og Menon hva som er de samfunnsøkonomiske effektene av at offentlig sektor i større grad deler tilgjengelig informasjon. I tillegg vil David Norheim fra Brønnøysundregistrene og Jim Yang fra Difi fortelle hvilke sentrale tiltak offentlig sektors strategiske eforvaltningsforum, SKATE, foreslår for å bedre informasjonsforvaltningen og utvekslingen i offentlig sektor.

Møtet er åpent for alle med muligheter til å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. Gratis deltakelse.

TID OG STED
Torsdag 10. september 2015
kl. 12:15 – 14:30Direktoratet for forvaltning og IKT
Grev Wedels plass 9 (kart)

Program

12:15 Registrering og kaffe

12:30 Verdien av informasjonsutveksling i offentlig sektor – samfunnsøkonomisk analyse i regi av DNV-GL og Menon. (Per Myrseth fra DNV-GL, Caroline Wang Gierløff, Menon)

(Fra presentasjonen: Lysarkene 2015-09-10-Myrseth -W G og video på YouTube: https://youtu.be/DZiaY8ih3qo)

13:30 Pause (15 min)

13:45 Bedre informasjonsforvaltning og økt utveksling – hva bør gjøres? V/David Norheim, Brønnøysundregistrene og Jim Jianhua Yang, Difi

(Fra presentasjonen:Lysarkene 2015-09-10-Norheim og video på YouTube: https://youtu.be/tkJShszs1Do )

14.30 Slutt

For faglige spørsmål til temamøtet: Bjørn Holstad, bjorn.holstad@vivento.no

For øvrige spørsmål: Harald Jørgensen; haraldj@getmail.no

Velkommen!

For Offentlig sektors dataforum.

John Krogstie

Leder

Kommentarer er stengt.