OSDF INNKALLER TIL ÅRSMØTE OG INVITERER TIL MINISEMINAR 24. MARS 2015

 9:30 – 10.45 ÅRSMØTET AVHOLDES
STED: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Grev Wedels plass 9 (kart), Møterom: 2012 Dansken10.45- 11.45 LUNSJ i kantina på Difi for de som blir med på miniseminaret12.09 tog til Skøyen (tog: L12 Kongsberg)

12.30 – 15.00 Miniseminar arr av IKT-Norge:

OFFENTLIG DIGITALISERING: DIFI, KOMMIT OG –RIKSREVISJONEN?

OSDF medlemmer er invitert til å delta på dette IKT-Norge miniseminar

PÅMELDING: Frist 18.mars til årsmøte og miniseminar via link (se videre i teksten)

OSDF ÅRSMØTE (kl 9.30-10.45. Merk stedet: DIFI)

Møtet er åpent for alle medlemmer, dvs. ansatte i medlemsvirksomhetene.

Kun én representant fra hver medlemsvirksomhet har stemmerett på årsmøtet.

Merk at det er miniseminar på Skøyen hos Visma etter årsmøtet (Se nedenfor!).

 Dagsorden:

 1. Konstituering av årsmøtet
 • valg av ordstyrer
 • valg av referent
 • valg av protokollunderskrivere
 • godkjenning av dagsorden
 1. Årsberetning for 2014
 2. Resultat-regnskap for 2014
 3. Revisjonsberetning fra revisor 2014
 4. Innkomne forslag – forslag må være innsendt senest 3 uker før årsmøtet
 5. Valg av styre
 6. Valg av revisor
 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Forslag til budsjett for styreperioden 2015

…………………………… Om valg fra vedtektene ………………………………………………

Utdrag fra § 2 ORGANISASJONSMESSIG STILLING OG LEDELSE

Offentlig sektors dataforum ledes av et styre som velges blant representanter for medlemsinstitusjonene og skal bestå av:

– leder
– nestleder
– 4 styremedlemmer
– 2 varamedlemmer

Valgene skjer for en periode på ett år. Alle styremedlemmer velges på årsmøte med alminnelig flertall.
Leder velges særskilt. For øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder.
Valgkomiteen skal bestå av siste avgåtte leder i Offentlig sektors dataforum, dersom vedkommende ikke fortsetter
i styret, samt to medlemmer som velges av årsmøtet. Årsmøtet velger også revisor.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

10.45- 11.45 LUNSJ i Difis kantine for de som blir med på miniseminaret

12.09 tog til Skøyen (tog: L12 Kongsberg)

Kl. 12.30 – 15.00. MINISEMINAR MERK STED: Visma, Skøyen. Karenslyst allé 56, Oslo. Kart

Da OSDF planla vårt faglige temamøte om Difi-rapporten, fant vi ut at IKT-Norge også skulle arrangere et miniseminar med bl.a. Difi-rapporten som tema. Vi henvendte oss da til IKT-Norge, som var positive til at OSDF-medlemmer også kunne delta på deres miniseminar:

OFFENTLIG DIGITALISERING: DIFI, KOMMIT OG–RIKSREVISJONEN?

PÅMELDING

Påmelding for OSDF-medlemmer må gjøres via denne linken til begge arrangementene: https://response.questback.com/difi/mars15/ (OSDF-medlemmer bruker altså IKKE linken på IKT-Norge sidene, men dere kan lese mer om Miniseminaret på IKT-Norges sider her

For Offentlig sektors dataforum.

John Krogstie (Leder)

Kommentarer er stengt.