God IT-forvalting – gode eksempler og beste praksis

Offentlig sektors dataforum (OSDF) inviterer til møte:

God IT-forvalting – gode eksempler og beste praksis

Tirsdag 9. desember 2014 kl. 13:30-15:30 (bruk påmeldingskjemaet lenger nede i denne artikelen – vær ute i god tid pga sikkerhetskontrollen)

Sted auditoriet i R5. Regjeringskvartalet, Akersgaten 59

Utvikling og forvaltning av IT-løsninger. Hva er god praksis, og er det forskjeller mellom offentlig og privat sektor?

Under paneldebatten under NOKIOS nylig uttalte Anita Krohn Traaseth (tidligere leder i HP, nå leder av Innovasjon Norge) at det ikke var forskjell på IT-praksis i privat og offentlig sektor. Mens IT-skandaler i offentlig sektor ender opp i avisene, stanser IT-skandaler i privat sektor i styre-rommene. Men hva er god IT-praksis i 2014 og hvilke ulikheter finner vi på tvers av områder og bransjer. I 2013/2014 ble det foretatt flere spørreundersøkelse blant norske virksomheter rundt utvikling og vedlikehold av IT i norske virksomheter. Blant annet har medlemmer av OSDF deltatt i en av disse undersøkelsene,  og vi vil presentere utvalgte resultater fra disse. Vi vil også presentere eksempler fra offentlig sektor på god IT-praksis.

PROGRAM

13:15 Registrering og kaffe

13:30 Foredrag

  • Hva bruker norske it-avdelinger tiden på, og hva skiller offentlige og private virksomheter? John Krogstie, NTNU
  • Suksess med IT gjennom langsiktig virksomhetsarkitekturarbeid : Tormod Varhaugvik, Skatteetaten
  • Hvordan få verdi av IT-investeringer gjennom å kombinere utvikling og forvaltning:Mette Gjertsen, Statens Pensjonskasse
  • Prosjektveiviseren.no – offentlig sektors anbefalte prosjektmodell – med fokus på gevinstrealisering: Jens Nørve, DIFI

15:30 Slutt

Det blir anledning til spørsmål og debatt etter hvert innlegg.

Oppdatert program vil alltid ligge på nettsidene: dataforum.no

Påmelding:  https://response.questback.com/difi/des2014/

Meld deg på så snart som mulig! Frist pga sikkerhetskontroll og servering  mandag 8. desember kl. 10

Møtet er åpent for alle interesserte. Møtet blir strømmet fra kl. 13.30 på linken: http://webcast.seria.no/webcast/19986468

I ettertid kan møtet også sees på samme linken.

 

Kommentarer er stengt.