OSDFs studietur til København utsettes til 2015

I november 2014 var det så mange konkurrerende aktiviteter og vi utsetter derfor studieturen til 2015.

Temaer blir bl.a.:

  • Kommunesammenslåing og følger for digitaliseringen
  • Kombit (anskaffelser/innkjøp)
  • Statens IT–arkitektur (oio.dk ) og samhandlingsutfordringer
  • Hvordan nye IT-løsninger i dansk offentlig sektor har blitt tatt i bruk etter hensikten.
  • Status for digitaliseringsstrategien i Danmark og i hvilken grad felles arkitektur har bidratt til gjennomføringen.

Følg med på disse hjemmesidene for oppdatering av dato og program! Det blir også sendt ut invitasjon til medlemmene pr. epost!

Kommentarer er stengt.