Kommunene i skyen?

Onsdag 14. mai kl. 13.00 – 16.00, Kommunenes hus, Haakon VII gt. 9, Oslo

Både Kommunal og moderniseringsdepartementet og KS jobber for tiden med strategier for bruk av nettsky (cloud computing). Hvorfor?

Temamøtet blir overført via webcast og kan også sees i ettertid: http://webcast.seria.no/webcast/19352306

Bruk av ulike tjenester som leveres via internett – gjerne fra store, globale aktører – er i stadig vekst. En slik leveransemodell er ofte rimeligere og mer fleksibel enn tradisjonelle modeller. Mange offentlige etater – både i stat og kommune – har allerede begynt å jobbe med sky. Og mange flere vurderer bruk av slike skytjenester, fordi de kan gi store besparelser og forenklinger i drift av IKT-løsninger. Vi opplever likevel at det er mye usikkerhet knyttet til nettskyen.

Hvordan bør man jobbe med sky, og hvilke data har man egentlig lov til å plassere i skyen?

Vi har invitert tre aktører som har erfaringer fra ulike sider ved skyanskaffelser til å dele sine erfaringer:

Agenda

12.30 Lett servering
13.00 Velkommen

UH-sky – en felles skysatsing for universitet og høgskoler. Og litt for kommunene?
v/Kristin Selvaag. Leder UK-sky, Uninett

13.45 Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss kommune
v/Bjarne Blom. IT-sjef, Moss kommune

14.30 Sikkerhet, kontraktsrisiko og personvern. Hva må man tenke på når man skal ut i skyen?
v/Eva Jarbekk. Advokat og partner i Føyen advokatfirma

15.15 Arbeid med skystrategi i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS
v/Christine Hafskjold, KMD og Anne Mette Dørum, KS

Det blir anledning til spørsmål og debatt etter hvert innlegg.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Kommentarer er stengt.