Felleskomponenter i offentlig sektor

Hva har vi, hva gjør vi med dem, og hvor går vi videre?
6.mars 2014

Regjeringen har definert flere nasjonale felleskomponenter som alle offentlig virksomheter skal kunne dra nytte av når de utvikler sine digitale tjenester. Felleskomponentene eies og forvaltes av ulike virksomheter, underlagt ulike departementer. Dette gir utfordringer knyttet til effektiv bruk og videreutvikling.

Program:
Hvilken rolle har nasjonale felleskomponenter i implementasjonen av IT-politikken fremover
Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Veikart for nasjonale felleskomponenter – Slik jobber vi i praksis
Vidar Holmane, Difi

Video fra møtet: http://webcast.seria.no/webcast/19233229

Kommentarer er stengt.