Styret 2014


Styret ble valgt på årsmøtet den 6. mars 2014

Leder: John Krogstie, NTNU,

Nestleder:  Cathrine Holten, Helsedirektoratet

Styremedlemmer:

  • Line Richardsen, KS
  • Christine Hafskjold, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Bjørn Holstad, Difi
  • Karianne Thun, Imdi

Vara:

  • Olav Skarsbø, Difi
  • Geir Vengen Hansen, DSS

Kommentarer er stengt.