Felles digital kontaktinformasjon for offentlig sektor

Torsdag 28. november 2013 kl. 12:45 – 15:00
Auditoriet, Helsedirektoratet Universitetsgata 2, Oslo

Tidlig 2014 vil det bli vedtatt et nytt regelverk for digital kommunikasjon med innbyggerne. Regelverket åpner for digital kommunikasjon med innbyggerne uten samtykke. I løpet av første halvår vil Difi tilby felles digital kontaktinformasjon til hele offentlig forvaltning, som kan/skal benyttes i den digitale kommunikasjonen med innbyggerne. Lær mer om det nye regelverket og hvordan du kan benytte det nye felles registeret over digital kontaktinformasjon og reservasjon.

Agenda

12:45 Registrering og kaffe

13:00 Orientering om nytt regelverk for digital forvaltning
Nina Fladsrud, FAD

14:00 Felles register for digital kontaktinformasjon. En ny felleskomponent fra Difi
Endre Grøtnes, Difi

15.00 Slutt

Kommentarer er stengt.