Universell utforming av informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT)

 Torsdag 5. september 2013  kl 11.45 – 14.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de blir tilgjengelige for så mange mennesker som mulig, inkludert personer med nedsett funksjonsevne.

Norge fikk i juli 2013 en ny forskrift om universell utforming av IKT. Hva betyr den nye forskriften for offentlig sektor og hvilke krav stilles til utforming av våre elektroniske tjenester i den digitale hverdagen?

Mer om UU og forskriften på Difis nettsider

Målgruppen for temamøte er personer som jobber med digitalisering, utforming av elektroniske tjenester, nettredaktører, utviklere og andre som har interesse for fagområdet. Møte er åpent for alle med gode muligheter til å diskutere felles utfordringer og problemstillinger.

11:45 Registrering og kaffe

12:00 Informasjon om UU-forskriften. Hva er status og hva kan Difi bidra med?Brynhild Sterri og Dagfinn Rømmen, Difi

13:00 Hva må til for å lykkes med en god digital forvaltning og digitale selvbetjening? Hva er status og hva kan det private næringsliv bidra med?Susanna Laurin, Funka.nu

Kommentarer er stengt.