Styret 2013


Styret ble valgt på årsmøtet den 8. mars 2013, og konstituerte seg 4. april:

Leder: John Krogstie, NTNU
Nestleder: Hans Fredrik Berg, Riksarkivet

Styremedlemmer:

  • Line Richardsen, KS
  • Fred-Arne Ødegaard, FAD
  • Endre Grøtnes, Difi
  • Cat Holten, Helsedirektoratet

Varamedlemmer:

  • Karianne Thun, Imdi
  • Olav Skarsbø, Difi

Kommentarer er stengt.