Styringssystem for informasjonssikkerhet

Torsdag 6.desember 2012 kl. 1230 – 1430, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemenetet (FAD), Akersgata 59, Oslo

Å styre utviklingen av informasjonssikkerhet i en organisasjon kan være utfordrende. Hvordan kan ledelsen forsikre seg om at deres mål og strategier blir gjennomført av de som skal utføre den ? Hvordan vet den enkelte medarbeider at de faktisk ikke motarbeider ledelsen? Å etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet kan i så måte være et godt tiltak.

OSDF inviterer til dette møtet med å informere om hvorfor man bør etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet og, et stykke på vei, hvordan man gjøre dette.

12:00 Registrering og kaffe
12:30 Hvordan ligger du an? Erfaringer fra sikkerhetsstyring
Ernst & Young utarbeider hvert år en global benchmarkundersøkelse GISS, inkludert med sektorresultater for offentlig sektor. I tillegg til å presentere resultatene, vil Tone dele erfaringer fra sikkerhetsstyring.
Seniormanager Tone Thingbø, Ernst & Young
13:15 Pause m//enkel servering
13:30 RiskManager – et styringssystem for informasjonssikkerhet
RiskManager er utviklet for å støtte virksomheten i arbeidet med å etablere system for
informasjonssikkerhet og følge opp informasjonssikkerheten.
Markedssjef Susanne Helland Flatøy, Digital Kvalitet AS

Kommentarer er stengt.